REKLAMA


Bytová prevádzka

Ide a súbor vzťahov a činností v byte. Odohráva sa vždy v určitom konkrétnom čase formou vzájomného pôsobenia ľudí, priestorov, usporadúvania týchto priestorov a ich vybavenia. Mnohé faktory bytovej prevádzky môžu prekročiť úzky rámec bytu, takže vznikne aj množstvo vzťahov a väzieb mimo bytu, ktoré môžu život v ňom závažne ovplyvňovať.

Bytová prevádzka

Prevádzka v byte sa skladá z komplexu rozmanitých činností, úkonov a pohybov. Združovanie týchto úkonov a triedenie jednotlivých činností môže byť veľmi rozmanité – závisí to od uplatňovaného hľadiska. Naše hľadisko – používanie bytu – nás viedlo k pomerne podrobnému triedeniu činností v byte ( podrobnejšiemu, ako je bežné), no na druhej strane sme zasa nekládli do jednej triedy napríklad tie činnosti, ktoré sa v byte môžu navzájom rušiť.

Medzi nevyhnutné predmety potrebné pri väčšine činností patria základné predmety nábytkové, hygienické a technické. Patria k nim prirodzene aj svietidlá. Predmety ktoré potrebujeme na výkon činností vznikajúcich v procese bývania, musíme pokladať za nenahraditeľnú súčasť základného vybavenia bytu.

Umiestnenie predmetov technického a hygienického charakteru je zväčša dané príslušnými priestormi. Umiestenie nábytku v jednotlivých miestnostiach bytu je však podriadené aj individuálnym nárokom (prevažne prevádzkového rázu).

 

 

 

 

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...