REKLAMA


Fotografia v byte

Fotografia sa hodí takmer do každého bytu, ale najmä do bytu moderného, vybaveného účelným nábytkom. Veľmi často sa však stretávame len s fotografiami pamiatkovými a osobnými. Pri výbere fotografie do bytu je potrebné uvedomiť si, že nie každá fotografia je vhodná na stenu. Niektoré sú určené len do rodinného albumu. Interiér bytu spríjemní len výtvarne hodnotný záber, zdôrazňujúci dekoratívnosť, pôsobiaci na city, predstavivosť a podnecujúci ľudské myslenie. Fotografia ako špecifický umelecký činiteľ si vyžaduje aj osobitný spôsob spracovania a uplatnenia zrekonštruovanom byte.

Fotografia v byte

Nie je vhodné, aby fotografia v byte nahradzovala maľovaný obraz alebo grafický list. Preto sa pri fotografiách neuplatňujú nákladné profilové rámy ani hlboké pasparty ako pri obrazoch. Dnešný spôsob života a moderné chápanie interiéru nedovoľujú zotrvať na niekdajšej komerčnej úprave fotografií. Voľakedy fotografovanie nemalo vlastné výrazové prostriedky, ale napodobňovalo spôsoby, ktoré sú bežné v maliarstve. Fotografia mala byť v byte obrazom a ako obraz sa zavesovala v bohato vyrezávanom ráme napr. nad nočný stolík alebo nad posteľ. Isteže, u starších ľudí rodinná fotografia zarámovaná ako obraz zostáva v našich interiéroch bez ohľadu na dekoratívnu alebo umeleckú hodnotu. Za jej ponechanie v interiéri hovoria citové vzťahy, spomienky a pod., keď nad estetickými momentmi prevládajú momenty morálne – etické. Možnosť uplatnenia fotografie v interiéri je veľmi mnoho. V poslednom čase sa pri dekorácií bytov uplatňujú najmä veľké kraji-nové fotografie, ktoré zakrývajú celú stenu (foto tapety). Nemali by však dominovať tak, aby bolo potrebné ostatné zariadenia bytu prispôsobiť kompozícií fotografie. Tento spôsob sa však hodí viac do verejných spoločenských miestností a všade tam, kde sa fotografia má stať propagačným prostriedkom. Tým sa dosiahne zaujímavý efekt. Nadmerná veľkosť snímky nepôsobí v byte útulne. Fotografia v byte musí byť umeleckým dielikom, vhodne umiestneným na stene. Aké fotografie sú schopné pôsobiť dekoratívne? Rozhodovať by mal byť náš vkus. Byt si zariaďujeme pre seba, nenechajme sa teda zviesť cudzím názorom a neprenášajme prvky efektné inde do prostredia úplne odlišného. Čo v jednom prípade vyzerá dobre, nemusí byť vhodné v iných podmienkach.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...