Kategória: Kuchyňa

Kuchyňa a jej zariadenie

Veľkosť kuchyne má byť priamo úmerná počtu členov v rodine. AK má kuchyňa optimálne plniť svoj účel, tak nestačí, aby v nej bolo najmodernejšie zariadenie, pokiaľ nie je správne usporiadané. Ide o prívod studenej...

Jedálny stôl a kút

Jedálny stôl a kút

V bytoch, ktorých pôdorysný dispozícia takéto riešenia neumožňuje, je pri umiestňovaní jedálneho stola potrebné rešpektovať ďalšie rámcové zásady. Kým kedysi bolo zaužívané umiestňovať jedálny stôl v strede miestnosti, dnes od toho spôsobu upúšťame pre...

Zásady pri zariaďovaný kuchýň

Zásady pri zariaďovaný kuchýň

Pre správne rozmiestnenie kuchynského nábytku a zariadenie kuchýň aj pre nadväznosť jednotlivých pracovných plôch platia zhruba tieto zásady: Kuchynské zariadenie sa má podriadiť snahe maximálne uľahčiť prácu v kuchyni a skrátiť ju na minimum....

Jedálenský priestor

Jedálenský priestor

Pri typových bytoch súčasnej bytovej výstavby priama nadväznosť pracovnej časti kuchyne na obývací priestor umožňuje vytvoriť jedálny priestor – či už s malým štvorcovým stolom, alebo s veľkým stolom pre väčší počet osôb. Pri...

Staré kuchynské zariadenia a vidiecke kuchyne

Staré kuchynské zariadenia a vidiecke kuchyne

Aj veľké kuchyne, obyčajne v starých domoch, sa dajú modernizovať a prispôsobiť uvedeným požiadavkám. Možno v nich inštalovať pracovnú kuchynskú linku a voľný priestor využiť na zariadenie jedálneho, odpočívacieho a podľa potreby aj detského...

Typ kuchynského nábytku

Typ kuchynského nábytku

Typ kuchynského nábytku sa vrátil späť k tzv. plnému podnožiu. Konštrukcia položeného spodného dna skriniek umožňuje však čistiť celú podlahovú plochu aj pod nábytkom.  V tomto type kuchýň sú komplexne doriešené aj ďalšie požiadavky...

Kuchynský nábytok

Kuchynský nábytok

Kuchynský nábytok vo všetkých typových stavbách má zväčša už svoj ustálený štandard. Zdá sa, že z hľadiska rozsahu bude taká skladba aj v budúcich rokoch zodpovedať našim potrebám. Čo im však nebude zodpovedať, je...

Kuchyňa a stolovanie

Kuchyňa a stolovanie

Už dlhšie sa hovorí o dvoch typoch kuchyne, a to o kuchyni slúžiacej len ako pracovný priestor na prípravu jedál s vylúčením akejkoľvek obytnej funkcie vrátane funkcie jedálne. Druhý typ kuchynského priestoru ponecháva v...

Vybavenie kuchyne pre mladých

Vybavenie kuchyne pre mladých

Ani vybavenie kuchyne nemusí byť od samého začiatku úplne, pretože mnohí mladý ľudia mávajú iné stravovacie návyky než rodiny stredného a vyššieho veku a rodiny s deťmi. V mladých domácnostiach ide skôr o prípravu...