Kategória: Rodinný dom

Obytný priestor v dome

Obytný priestor v dome

Aj obytný priestor v rodinnom domčeku býva spravidla väčší ako v meste. Vhodným rozostavaním nábytku sa dajú utvoriť potrebné funkčné zaujímavé kútiky. Podstatný vplyv na spôsob života má aj vykurovanie. Ústredné kúrenie nie je ešte stále...

Zariaďujeme rodinný dom na vidieku

Zariaďujeme rodinný dom na vidieku

Pri zariaďovaní bytu vo vidieckom rodinnom domčeku musíme na rozdiel od mestských bytov brať do úvahy niekoľko podstatných odlišností, ktoré vyplývajú z osobností života na vidieku. Odlišné sú aj potreby vidieckych domácností. Vyplývajú v prvom...