Rekonštrukcia

Renovujeme.sk | Váš online blog o rekonštrukcii bytu

Problémy s vodoinštaláciou

Tlak vody Pred výmenou ventilu v nádržke splachovača toalety proti pretekaniu nádržky si overte, či je studená voda privádzaná z vodovodného rozvodu alebo zásobníka, aby ste vybrali správne sedlo ventilu. Prívod vody z vodovodného...

Problémy so zásobníkom

Zväčšite plavák Odber studenej vody zo zásobníka môže spôsobiť prudké rozkývanie ramena guľového ventilu, keď začne pritekať voda. Ventil sa rýchlo otvára a zatvára, čo spôsobuje nárazové vlny v prívodnom potrubí. Problém môžete odstrániť...

Hlučná inštalácia – Problémy s potrubím

Hluk v potrubí Náhle prerušenie prúdenia vody uzavretím kohútika vyvolá nárazovú vlnu, ktorá spôsobuje búchanie. Keď chcete potlačiť tento hluk v prívodných rúrach, znížte tlak vody hlavným uzáverom vody v stúpačke.   Potlačenie vibrácií...

Prívod vody a spotrebiče

Umiestnenie Najvhodnejšie miesto na inštaláciu práčky je v kuchyni v blízkosti prívodných rúr vody a odpadovej rúry drezu. Keď je v pivnici dosť miesta, je výhodné zariadiť si práčovňu aj tam. Pozor! Pri umiestnení...

Prívod vody

Odpadová hadica Keď je v blízkosti práčky alebo umývačky riadu odpadová rúra s priemerom 38 mm, bude sa dať použiť samorezná plastová spojka na pripojenie výpustnej hadice spotrebiča. Táto spojka je podobná ako samorezná...

Problémy s kotlom, ktoré odstránite sami

Nastavenie plameňa Niektoré kotly majú označenú nastavovaciu skrutku, ktorou sa ovláda zapaľovanie. Skrutkou sa nastavuje výška plamienka. Nastavte ju tak, aby plamienok dosahoval iba k sonde tepelného spínača. Nezvyšujte plameň do takej miery, že...

Kotly

Spoľahlivosť Keď chcete spoľahlivý a cenovo výhodný plynový kotol, môžete sa rozhodnúť pre tradičný s liatinovým výmenníkom tepla. Dá sa postaviť na podlahu a spojiť s vykurovacími telesami. Jeho nevýhodou je menšia účinnosť v...

Vypustenie vody zo systému

Uzavretie prívodu vody Pred opravami musíte vypustiť vodu z celého kúrenia. Pri otvorenom systéme najskôr vypnite kotol ústredného kúrenia. Potom zatvorte prívod vody do vykurovacieho okruhu kohútikom na prívodnej rúrke v expanznej nádrži. Keď...

Riešenia pre studené radiátory

Odvzdušnenie Radiátory, ktoré sú hore studené a dole teplé, treba odvzdušniť. Keďže vzduch stúpa hore, najčastejšie sú to radiátory na vyšších poschodiach obytných domov. Medzi náradím by ste mali mať mosadzný kľúčik na odvzdušnenie...

Výmena radiátora

Výber vhodného telesa Najčastejším dôvodom pre výmenu panelového radiátora je jeho netesnosť spôsobená koróziou zvnútra. Keď radiátor netesní a uniká z neho voda, môže to spôsobiť vážne škody na zariadení bytu, kobercoch, prípadne parketách...