REKLAMA


Aké skrinky a kde s nimi?

Na ukladanie vecí v byte neslúži len veľký skriňový nábytok. Nechceme ( a ani to nie je možné) mať všetky potrebné veci na jednom mieste. Pestrosť a mnohotvárnosť života členov rodiny i rozličné potreby a požiadavky vyvolávajú nevyhnutnosť mať v byte popri veľkom úložnom priestore (ako hlavnom) aj nábytok, v ktorom budeme mať veci poruke, blízko miesta, kde ich potrebujeme.

V posledných rokoch sa začal značne využívať sektorový nábytok. Ako typ nie je u nás celkom nový, bol známy už roku 1924. Od svojho vzniku prešiel množstvom zmien a vývojových etáp od prostých skriniek zoradovaných vedľa seba, neskôr i na seba, až po skrinky rozoberateľné na časti, ktorých vzájomnou kombinovateľnosťou je možné utvárať oveľa početnejšie a variabilnejšie zostavy, než sa pôvodne pomýšľalo.

Sektorový (teda lepšie stavebnicový) nábytok vo všetkých svojich formách (či už ide o prvky pristavovacie, nadstavovacie alebo montovateľné) je prostriedkom na získanie značného a potrebného skladovacieho priestoru v byte.Sektorový nábytok má však aj svoje nedostatky. Na trhu je obyčajne len z jedného druhu drevín a zriedka ním možno  zariadiť aj náročnejší bytový interiér. Zostáva skrátka riziko uniformity a nedostatkov v estetike tvaru. Ani povrchová úprava neznesie náročnejšie kritéria. Hlavným vytváraným prejavom dnes všeobecne známeho sektorového nábytku nie je samostatná skriňa, ale esteticky (aj to nie vždy) účinok vzniká až pôsobením celej zostavy a doplnkov. Skutočnosť, že počet možných zostáv vzhľadom na kapacitu bytov v (novej výstavbe sa situácia výraznejšie mení) sa už ani nebude môcť podstatnejšie zvýšiť, si vyžaduje, aby sa od výtvarného pôsobenia celých zostáv predchádzalo skôr na detail. To značí, že treba venovať oveľa väčšiu pozornosť výtvarnému riešeniu jednotlivých nábytkových pokusov tak, aby mohli stáť samostatne, bez nadväznosti na ostatné nábytkové zariadenia. Len tak je možné zostavovať jednotlivé zložky nábytku, zariadovať byt podľa individuálnych potrieb a požiadaviek majiteľa.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...