REKLAMA


Bývanie – Mladá generácia

Najmladšia generácia už stráca vzťah k týmto tradičným formám bývania, ale pretože o novom poňatí bývania nie je informovaná, prijíma buď formy vžité, alebo v najlepšom prípade si utvára formy svojské – na základe vlastných znalostí. Mnohí mladí ľudia uplatňujú neraz zásady bývania bez vzťahu k realite bytového priestoru, ktorý im je k dispozícii. Ich aplikácia je prevzatá z nesprávnej predlohy, často z neskutočného sveta filmovej produkcie, módnych časopisov alebo podľa výstav, kde atraktívne usporiadanie expozície je ďaleko od reality.

V súčasnosti sa spôsob spolužitia rodiny postupne mení. Formujú sa iné vzťahy detí k rodičom i medzi manželmi, nastupuje iná deľba práce v procese bývania. Vzhľadom na tieto nové vzťahy a zmenené životné situácie treba prehodnotiť predstavy o optimálnom priestorovom stave zariadeného bytu. Napriek postupujúcej individualizácii životného prostredia v byte je jasné, že v bytových priestoroch, dnes ešte pevne diferencovaných, sa zrejme presadia voľnejšie dispozície, bez pevne komponovaných celkov.

Uvoľňujúci sa bytový priestor si žiada členenie iným typom predmetov. Preto individualizácia predmetov, s ktorými sa človek v procese bývania dostáva do styku, bude mať čím ďalej tým väčší význam.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...