REKLAMA


Bývanie – Nábytok

Už pri úvahách o počte kusov a druhu nábytku musíme rozmýšľať, kde jednotlivé časti nábytku umiestnime.

Najväčšie a najťažšie kusy nábytku (napr. veľké šatové skrine) by nám nemali zaberať väčšiu časť stien izby. Keď budeme mať v byte miestnosť na šaty a šatňovú komoru alebo rozľahlejšiu predsieň halového typu či predsieň so vstavanou skriňou, budú naše starosti so skriňami podstatne menšie. Keď náš byt nemá toto zariadenie, musíme hľadať také riešenie, ktorým by sa aspoň čiastočne odstránil tento nedostatok. Ak máme možnosť v niektorej väčšej izbe oddeliť časť priestoru na zriadenie šatne pre všetkých členov domácnosti, obetujeme tento priestor izby v prospech celku.

Bývanie - Nábytok

umiestnení skríň hovoríme na prvom mieste preto, že ich sústredenie v jednej izbe bytu (zvyčajne to býva spálňa rodičov) nie je správne. Podstatne sa tým narúša súkromie jednotlivca. Ak musíme skrine pravidelne používať a nemáme nijakú zo spomenutých možností, radšej ich rozdelíme do jednotlivých izieb podľa potrieb obyvateľov.

Pri úvahách o rozmiestnení jednotlivých kusov nábytku v izbách si musíme uvedomiť, že i tu hrá rozhodujúcu úlohu človek, jeho rozmery, pocity, vnemy a dojmy. Nábytok musíme rozmiestniť a usporiadať tak, aby pôsobil prirodzene, účelne a vyvážene.

Aby nábytok mohol plniť svoje funkcie, musíme rešpektovať jeho nároky na plochu a priestor práve z funkčnej stránky, teda prihliadajúc na používanie. Technické údaje si môžeme ešte doplniť ďalšími hodnotami, ktoré sme získali dennou praxou.

Napríklad veľkosť jedálneho stola určujeme podľa rozmerov jedálnej plochy potrebnej pre jednu osobu. Veľkosť jedálnych stolov pre rôzne počty osôb je odvodená od tejto základnej plochy. Ak k rozmerom stolov prirátame rozmery stoličiek a šírku potrebného priechodu okolo nich, dostaneme celkovú plochu potrebnú na umiestnenie jedálneho stola.

Z podobných zásad vychádzame i pri určovaní plochy potrebnej na umiestnenie konferenčného stolíka s kreslami.

Náročné na plochu je i umiestnenie lôžok. Majú byť prístupné, pokiaľ je to možné, z troch strán.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...