REKLAMA


Bývanie – Nároky a požiadavky

Posudzovaním nárokov na zriaďovanie z hľadiska funkcií a činností v byte i z hľadiska racionalizácie práce a prevádzky bytu sa postupne ujasňujú predstavy o druhoch nevyhnutného nábytku. To podstatne ovplyvňuje veľkosť, tvar i formu predmetov.

Súčasný ľahkým dojmom pôsobiaci nábytok je viac-menej v súlade s priestorovými dispozíciami nových bytov. Veľké architektonicky riešené steny v obývacích priestoroch (ich presadzovanie vyplýva z preceňovania reprezentačnej funkcie bytu) odporujú príjemnému dojmu ľahkosti a mobility.

Bývanie

Vieme, že najmä nábytok utvára z bytového priestoru kultivovaný obytný interiér, že dotvára jeho charakter predmetmi, ktoré vyvolávajú dojem útulnosti, sú príjemné tvarom, farbou, materiálom, povrchovou úpravou a rozmermi. Potreba uvoľniť priestor, odstrániť stiesnenosť je naliehavá najmä pri nedostatku bytov a v malých bytoch, kde sa v jednotlivých miestnostiach nesúrodo začnú hromadiť rozmanité funkcie.

Navyše, ide aj o dotváranie pocitu dostatku priestoru v súvislosti so svetlom, farbou, bytovým textilom, drobnými doplnkami a inými detailmi.

Priemyselná produkcia predmetov v bytovom priestore vnáša často nežiaduci prvok uniformity, ktorá zbavuje človeka možnosti mať rozsiahlu škálu zážitkov, prejaviť svoju individualitu a konfrontovať sa s ostatnými ľuďmi, čo je okolnosť mimoriadne významná pre všestrannosť každého jednotlivca.

Uniformita nie je nevyhnutná, nemusí by ani nevyhnutným dôsledkom faktu, že v byte sú sériovo vyrobené predmety. V rámci jedného bytu môže byť pestrosť vyjadrená odlišným riešením miestností v súlade s ich funkciami. Ak bytový priestor posudzujeme ako celok, je nesporné, že úspešným výsledkom pri zariaďovaní je rovnováha funkčných i estetických zložiek.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...