REKLAMA


Bývanie – umiestnenie odpočinkového kúta

Pre umiestnenie odpočinkového kúta (lavice s konferenčným stolíkom a kreslami) neplatia už také prísne požiadavky. Odpočinkový kút môže byť osvetlený slabšie.

Lôžka staviame tak, aby sme neležali ani priamo oproti obloku, ani priamo pod ním, ani tvárou proti východu slnka. Ak nemôžeme vylúčiť tieto nevhodné umiestnenia lôžok, pomôžeme si tak, že oblok na noc zatiahneme nepriesvitným látkovým závesom.

Nezabúdajme, že v starších typoch bytov a v mnohých vidieckych bytoch sa stretáme s ďalším závažným problémom. Je ním umiestnenie lokálnych izbových vykurovacích telies na tuhé palivo. Ich umiestnenie je vlastne dané polohou komínov, do ktorých musia ústiť. Pre ich umiestnenie platia určité bezpečnostné zásady. Na základe nich sa musia prísne dodržiavať tieto minimálne vzdialenosti kachieľ a plechových dymovodov od horľavých (i ťažkohorľavých) stien, konštrukcií a povál:

  • 80 cm bez použitia ochrannej clony;
  • 30 cm pri použití ochrannej 5 mm hrubej azbestovo-cementovej dosky alebo inej rovnocennej nehorľavej látky upevnenej nosníkmi priamo na chránenej stene vo vzdialenosti 3 cm od nej;
  • 10 cm pri použití ochrannej clony z hliníkovej fólie, najmenej 0,05 m hrubej a nalepenej priamo na chránenú stenu.

Pod každými kachľami musí byť plechová podložka (pokiaľ kachle nestoja na dlaždičkách), ktorá musí presahovať pôdorys kachieľ pri popolnicových dvierkach aspoň o 30 cm, na ostatných stranách najmenej o 10 cm.

Dymovody nesmú byť dlhšie ako 3 m, a keď sú dlhšie ako 2 m, musia byť upevnené – zavesené alebo podložené.

Základným členením sa byt rozdeľuje na tieto časti: vstupnú, hospodársku, príslušenstvo a časť obývaciu. Aby sme správne pristupovali k otázke prevádzky bytu a aby sme si jeho zariadením utvorili dobré životné podmienky, bližšie si rozoberieme tieto hlavné časti.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...