REKLAMA


Bývanie – Variabilný Byt

Otázka variabilného bytu nie je zatiaľ celkom vyriešená. Vývoj konštrukčne mobilných prvkov a tomu zodpovedajúca výroba vhodných zariaďovacích predmetov môžu priniesť pozitívne výsledky. Tvorivej činnosti človeka otvára variabilný byt nové možnosti, najmä možnosť zasahovať do prevádzkového a dispozičného riešenia bytu a individuálne si prispôsobovať ich priestor.

Človek je bytosť premenlivá, bytosť bipolárna. Je závislý od prírody, od jej rytmov (deň – noc, leto – zima a pod.). Byt by preto mal byť riešený tak, aby bol pre človeka sediaceho i pohybujúceho sa, pracujúceho či odpočívajúceho, dospelého, dorastajúceho i pre dieťa.

Bývanie – Variabilný Byt

Mal by byť mnohotvárny ako sám človek, statický aj dynamický, temný i svetlý, farebne bohatý i decentný, súkromný i spoločenský, moderný i starý, s tradičnými prvkami, honosný i jednoduchý, ľudový. Aby uspokojoval človeka, nesmie byť len jednou z krajností. Má sa stať príležitosťou na prežívanie pocitu novosti i zmeny. V bytoch väčších rozmerov sa postupne utvárajú predpoklady pružnejšie deliť bytové priestory (ako najperspektívnejšie riešenie sa ukazuje systém skriňových priečok).

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...