REKLAMA


Bývanie –Vývojový Trend

Vývojový trend bytového priestoru, ktorý zásadne ovplyvňuje výrobu nábytku, závisí od dvoch predpokladov: od variabilného riešenia univerzálnej bytovej dispozície a od rozšírenej možnosti individuálne si zariaďovať byt najrozličnejšími mobilnými predmetmi.

Perspektívne by sa mala naplniť požiadavka – pre každého jednotlivca individuálny priestor. K nej pristupuje druhá požiadavka – potreba jedného väčšieho priestoru spoločného, lepšie povedané: spoločenského.

Tento rozpor možno vyriešiť pružnosťou dispozície, vzájomným prelínaním funkcií: spájaním alebo oddeľovaním menších miestností a priestorov určených na spoločné používanie. Už dnes sme svedkami priestorového prelínania určitých funkčných celkov, napr. zlučovania hospodárskej časti bytu s časťou spoločenskou (príprava jedál a stolovanie alebo príprava jedál, stolovanie a obývanie). Aj v ostatných súkromných miestnostiach možno sústrediť rozličné činnosti: zlučuje sa napr. miesto na spanie, miesto na prácu a miesto pre návštevy. S tým súvisí aj iné poňatie spálne. Využívaním „súkromných“ miestností získava byt univerzálny charakter.

Požiadavka na spájanie súkromných miestností navzájom a s miestnosťami spoločnými sa v rozličných fázach života rodiny mení. Zo začiatku je, povedzme, potrebná úzka nadväznosť spální detí a rodičov, potreba priameho susedstva detskej miestnosti so spoločným priestorom. V ďalšej fáze je už žiaduci opak: treba oddeliť spálne rodičov a detí, neskoršie i detí navzájom, až napokon začnú dominantnú funkciu bývania plniť ich súkromné miestnosti. Tieto postupné zmeny napomáha univerzálnejšia dispozícia a možnosť variabilne upravovať a spájať priestory (výhľadovým riešením tejto problematiky je výroba zvukotesných skriňových priečok).

Všetky časti bytového priestoru môžu slúžiť potrebám jeho obyvateľov, či už sa bude byt prevádzkovo deliť na zónu spoločnú a súkromnú, alebo na zónu rodičov a detí. V obidvoch častiach ho zariadime takým spôsobom, aký sa najviac približuje univerzálnemu využitiu všetkých priestorov na rozličné funkcie. Rozdeľovanie nábytku podľa druhu miestností (do obývacích izieb a spální) postupne bude strácať zmysel.

Je istým paradoxom, že práve rozvoj industriálnej civilizácie si vynútil to, aby úprava bytu bola kvalitatívne i kvantitatívne iná ako v období prechodu od manufaktúrnej výroby k industriálnej veľkovýrobe. Elementárne otázky bývania a vývoja obytného prostredia sú neoddeliteľne spojené s celým civilizačným procesom, ich úroveň zodpovedá úrovni výrobných síl a výrobných vzťahov; je spätá s principiálnymi otázkami revolučných zmien v oblasti sociálnej.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...