REKLAMA


Bývanie – Zariadenie

Pokiaľ zaraďujeme pohovky pre deti za sebou alebo v rohu k sebe, dbáme na to, aby boli oddelené skrinkami. Zlepšíme tak nielen hygienické podmienky, ale zmenšíme i nebezpečenstvo vzájomných súrodeneckých potýčok.

Ešte jedným hľadiskom by sme sa pri rozmiestňovaní nábytku mali riadiť: umiestnenie nábytkových zostáv v súvislosti s najvhodnejším (t.j. prirodzeným – denným) osvetlením. Riešenie tejto otázky je zdanlivo jednoduché, a preto sa problém často podceňuje.

Bývanie - Zariadenie

Pracovné stoly, písacie dosky i odpočinkové kúty, ale i jedálne stoly a lôžka umiestňujeme niekedy tak, že si pri nich kazíme zrak. Zásadne platí, že písacie stoly, stoly na kreslenie a rysovanie máme postaviť čo najbližšie k oknu – tak, aby na ne svetlo dopadalo zľava až šikmo zľava spredu. Ak takýto stôl postavíme tak, že pri ňom sedíme priamo čelom k oknu, nastáva nepríjemné oslnenie, najmä ak pracujeme s bielym papierom. Takéto umiestnenie je vhodné pre pracovný stôl (napr. za šijacím strojom).

Jedálny stôl má byť umiestnený tak, aby stál vo vyhovujúcej vzdialenosti od okna – pokiaľ možno tak, aby naň svetlo dopadalo z užšej strany (najmenšie tienenie).

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...