REKLAMA


Čistý rez

Lom pozdĺž rezu

Rezačkou sa nedajú odsekávať úzke pruhy obkladačiek. Rezačku použite iba na vyrezanie rysky a odpad odlomte kliešťami. Pri práci si chráňte zrak pred úlomkami keramického materiálu. Okraj obkladačky zarovnajte pilníkom.

 

Skúška rezania

Pri prechode rezného kotúča alebo ramena pákovej rezačky glazovaným povrchom obkladačky by sa mal ozvať svištivý zvuk. Keď je zvuk dutý a čeľuste nástroja obkladačku čisto neodlomia, je materiál obkladačky pre tento pracovný nástroj príliš tvrdý a musíte si zaobstarať špeciálnu rezačku určenú na rezanie tvrdých keramických materiálov.

 

Výrezy v obkladačkách

Na vypracovanie výrezu na kraji obkladačky, napr. pri potrubí, použite pílku na kov. Urobte dva rovnobežné rezy potrebnej dĺžky v uhle 90° k hrane obkladačky, spojte ich konce ryskou a výrez vylomte kliešťami. K rozmerom výrezu pripočítajte potrebnú šírku škáry.

 

Tvrdé a tvrdšie

Malé rezačky dlaždíc a obkladačiek sú vhodné iba na rezanie materiálu do hrúbky 6 mm. Na rezanie dielov s väčšou hrúbkou, ako sú kamenné podlahové dlaždice, si zaobstarajte z požičovne profesionálnu rezačku. Budete mať menej odpadu, lebo rez sa vám vždy podarí. Vynaložené náklady sa vám tak vrátia.

 

Zabrusovanie

Pri zabrusovaní odrezaných okrajov dlaždíc môžete špeciálny pilník nahradiť drsným brúsnym papierom ovinutým okolo dreveného klátika.

 

Potlačenie vibrácie

Pri rezaní pílkou na kov alebo špeciálnou pílkou na dlaždice upevnite dlaždicu zvierkou k pracovnému stolu. Medzi ňu a čeľusť zvierky vložte drevenú podložku, aby dlaždica pri uťahovaní nepraskla. Podložka potlačí vibrácie pri rezaní. Na zníženie rizika prasknutia umiestnite dlaždicu tak, aby čo najmenej prečnievala nad okraj stola.

 

Nepoužívajte fixky

Rezné čiary na obkladačkách vyznačte tušom. Nikdy nepoužívajte na označovanie fixky, lebo môžu zanechať na glazúre ťažko odstrániteľné šmuhy a okrem toho sa farba môže preniesť do škárovacej hmoty, ktorú zafarbí a pokazí celkový výsledný objem.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...