REKLAMA


Dekoratívne predmety v byte

Príjemné obytné prostredie si vyžaduje okrem nábytku ešte veľa maličkostí, ktoré byt skultúrňujú. Mali by to byť umelecké predmety, ozdoby a kvety. Chceme, aby prostredie, v ktorom žijeme, trávime svoje voľné chvíle, odpočívame, bavíme sa a vzdelávame – teda náš domov, náš byt – bolo nielen praktické, ale aj pekné a útulné. Rovnakú starostlivosť, akú venujeme výberu bytového zariadenia, by sme mali venovať výberu ostatných predmetov, označovaných ako bytové doplnky.

Všimneme si najmä drobné doplnky. Majú funkciu dekoratívnu alebo úžitkovú. Tu je pristúpená aj prevaha prvej funkcie, ak nejde o čistý samoúčel a prázdny efekt. Pamätajme si, že veci sú pre naše potešenie a majú spríjemňovať naše životné prostredie. Kupujme teda to, čo sa nám páči, čo lahodí nášmu vkusu. Najprv si však zhodnoťme, či sa môžeme na svoj vkus naozaj spoľahnúť, a odpovedzme si na otázku, čo prečo chceme či potrebujeme. I tu platí zásada, že menej je viac, preto byt neprepĺňajme a nezabúdajme na účelnosť. Usilujeme sa vycibriť si vkus tak, aby sme nepotrebovali iba značkové záruky (dielo, krásna izba a pod. ), ale aby najlepšou zárukou pre nás bol vlastný úsudok. Dôkazom estetickej vyspelosti je vedieť zdôvodnenie odmietnuť značkové výrobky, a naopak, vybrať si tam, kde záruk niet.

Dekoratívne predmety v byte

Drobné dekoratívne doplnky v byte umiestňujeme tak, aby sme ich mohli vždy, keď pociťujeme túto potrebu, vnímať. To predpokladá dostatočné osvetlenie, najmä denným svetlom, a správne umiestnenie. Nemalo by zmysel umiestniť drobnú plastiku na vysoký nábytok alebo prinízko. Tak by sme z nich pravdepodobne nemali nič. Je prirodzené, že treba pamätať aj na správnu voľbu pozadia. Napríklad biele doplnky nepatria na bielu stenu (tmavšie zasa nepatria na stenu farebne tmavšiu), aby s ňou nesplývali, ale odrážali sa od nej. Nevhodnou voľbou pozadia je možné i veľmi pekný dekoračný predmet esteticky zdegradovať. Prečo by sme radšej jeho krásu a účinok mnohonásobne nezvýraznili?

Doplnkami, ktoré osviežujú byt, sú aj úžitkové nádoby, popolníky, vázy a pod. I voľbe týchto vecí venujeme teda patričnú pozornosť. Nepripustíme, aby sa nám do bytu vkradli veci výtvarne bezcenné.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...