REKLAMA


Detská postieľka

Niektoré vážne úrazy priviedli teoretikov k tomu, že sa veľmi vážne zaoberajú problematikou detskej postieľky. Je nepopierateľné, že detská postieľka je pre dieťa do jedného roka nielen nábytkom na spanie, ale aj priestorom na rozvíjanie psychomotorických funkcií. Dieťa na svoj psychomotorický vývoj potrebuje:

  • podnety
  • príležitosť o uplatnenie
  • sociálny ohlas.

Detská postieľka

Novorodenci a dojčence v prvých týždňoch života majú možnosť prijímať podnety len ležiac v postieľke. Tam sa odohráva ich kontakt o okolitým svetom, prvotný rozvoj percepcie a pohybov horných a dolných končatín i otáčanie hlavičky. V Ďalších mesiacoch až do jedného roka sa dieťa v postieľke prevaľuje z chrbta na bok a na bruško, manipuluje s hračkami. Ohradenie mu dáva možnosť priťahovať sa, neskoršie i vzpierať sa do sedu, vstávať, resp. robiť prvé kroky, ktoré sú základom pohybového osamostatnenia sa. Ohradený priestor postieľky umožňuje výhľad do miestnosti a pozorovanie sediac i stojac. Táto príležitosť na kontakt s okolím je veľmi dôležitá – umožňuje prijímať podnet, rozvíjať poznávacie funkcie, utvárať základný duševný obzor a citové i sociálne vzťahy. V ohradenej postieľke, môže byť dieťa umiestnené bez nebezpečenstva úrazu v blízkosti ostatných osôb v byte. Odpadá riziko, že sa zapletie dospelým pod nohy, že naň niečo spadne, že niečo strhne, prevrhne a pod.

Postieľka má byť mobilná, aby sa mohla ľahko premiestňovať na hociktoré miesto v byte. Má mať regulovateľnú výšku. To znamená, že výška výhľadu sa má dať nastaviť z ložnej plochy. Pri riešení dlhších strán ohrádky v detskej postieľke treba zvážiť, že s postupujúcim pohybovým vývojom dieťaťa budú bočnice strácať svoju opornú a zabezpečovaciu funkciu. Mali by byť preto snímateľné, aby väčšie dieťa malo do postieľky voľný prístup a mohlo z nej vyliezť.

Z týchto požiadaviek vyplýva, že postieľka:

  • musí splniť požiadavky zdravého psychomotorického vývoja dieťaťa
  • má zodpovedať zásadám hygienického spánku
  • musí byť bezpečná zo stránky konštrukčnej aj povrchovou úpravou

Pre psychomotorický vývoj dieťaťa je veľmi dôležité, aby čelá i bočné zábrany neboli plné. Plné čelá podstatne obmedzujú výhľad . Ak dieťa musí sledovať dianie z miestnosti cez čelo postieľky, nemožno vylúčiť, že nevyvinie dosť úsilia prekážku vo výhľade prekonať a nezostať v nežiadúcej izolácií. Veľmi dôležitou otázkou je aj farebnosť. Dieťa má dostávať do postieľky tvarovo a farebne najrozmanitejšie hračky, ktorých vlastnosti umožňujú vývoj percepcie a rozumových schopností.  Najvhodnejšou farbou postieľky je farba prírodného dreva. Detské postieľky, väčšie či menšie, kovové či drevené, sú vhodné na spanie pre dieťa až do predškolského veku .Neskôr teda treba riešiť otázku miesta na spanie.

 

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...