REKLAMA


Detský nábytok

Zariadenie priestoru, ktorý je určený deťom, by nemalo byť miniatúrou zariadenia pre dospelých, pretože ani dieťa nie je zmenšeninou dospelého. Nábytok pre deti, by mal byť taký, aby svojimi rozmermi zodpovedal fyzickým možnostiam detí. Detský nábytok nemá byť prehnane reprezentačný ani riešení tak, aby sa páčil predovšetkým dospelým.  Musí toho vydržať nemálo. Tu je dôležitý odhad miery : na ňom si má dieťa zvykať, že veci majú hodnotu, a preto s nimi treba opatrne zaobchádzať, ale i na to, že sú predovšetkým na používanie.  Natieraný umývateľný nábytok je zaiste účelný. Možno ho udržiavať v dokonalej čistote. Ale je nepraktické, ak skriňa na hračky má čierne dvere, na ktoré sa dá kresliť kriedou. Pravda, zaobídeme sa bez tabule, ale výchovne to iste nie je správne.  Nemožno schvaľovať aby deti písali a kreslili po nábytku. Naopak, treba ich od takej činnosti odvádzať a rodičia by mali viesť deti tak, aby svoje výtvarné vlohy uplatňovali inde.

Detský nábytok

Nábytok pre najmenších má byť taký, aby zodpovedal detskému svetu, aby ho dieťa mohlo premieňať podľa momentálnych predstáv svojej živej fantázie. Napríklad stolík môže byť súčasne veľkou škatuľou, do ktorej možno uložiť tri menšie debničky, sedačky zasa možno hravo premeniť na vozne vlaku, autá, tunely a pod. Praktické je , ak sa nízke stoličky alebo sedačky dajú zostaviť ako regály na hračky alebo knižničky či iné skrinky. Tým sa vštepuje dieťaťu už od útleho veku poznávanie sveta v jeho stálej premene a mnohotvárností. Nábytkom pre odrastené deti môže byť v podstate nábytok pre dospelých.  Teda na záver platí že pre svoje dieťa chceme to najlepšie a dieťa potrebuje hlavne pre svoj život a rast zdravý a bezpečný byt (veľa voľného priestoru) .

 

Dieťa potrebuje:

  • lôžko na zdravé spanie
  • sedačku primeranú veku 
  • stolík na hry a učenie
  • skrinku na uloženie hračiek a bežných potrieb, ktorých dieťa máva veľa.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...