REKLAMA


Dieťa a stolík

Spočiatku sa dieťa hrá v postieľke, v záhradke alebo na zemi. Neskôr chce napodobňovať veľkých – rado by sedelo za stolíkom, a to nielen pri jedle, ale i pri hre. Ak je väčšie, za stolíkom číta,píše a kreslí. Len čo dieťa začne byť schopné samostatne sedieť, treba ho učiť i samostatne jesť. Okolo troch rokov má dieťa začať stolovať spoločne s dospelými. I jeho miesto pri stole musí zodpovedať zásadám správneho sedenia, t.j musí sa dodržať vzťah medzi sedacou plochou a stolovou doskou. Vyriešiť túto úlohu je neľahké, vzrast dieťaťa sa prirýchlo mení a všetkým požiadavkám na meniacu sa výšku, hĺbku i šírku sedadla, sklon operadla veru nemožno vyhovieť.

Ako teda vyriešiť to, aby sa dieťa učilo kultúrne stolovať už od malička? Tento problém sa obyčajne rieši len podkladaním pevných vankúšikov na sedadlo. Deťom sa kupuje zväčša vhodný samostatný stolík. Typizované detské stolíky sa vyrábajú v pomerne jednoduchých tvarových typoch a s primeranými rozmermi pre určitý vek dieťaťa. Ich povrchová úprava je umývateľná. Zriedkavejšie sa vyskytujú detské stolíky s regulovateľnou plochou, ktorá sa dá upravovať na určitý potrebný sklon. Bežne sa nevyrábajú, kedže o ne nie je priveľký záujem: zhotovenie na objednávku je pomerne drahé, a ak dieťa vyrastie, stratia svoj účel, stanú sa zbytočnými. Sektorový nábytok zostavený do detského kútika alebo celej detskej izby priniesol aj nové možnosti, ako vhodne riešiť stolík pre deti. Najčastejšie sa problém rieši formou sektorovej dosky upevnenej medzi dvoma skrinkami tak, aby sa výška dosky, slúžiacej ako pracovná i hracia plocha, dala regulovať podľa potreby. Toto riešenie je všestranne výhodné a perspektívne: Ak dieťa dorastie do školopovinného veku, pultík vo výške skriniek vytvára vlastne riadny študijno-pracovný kútik pre žiaka a neskôr študenta. Ďalšou výhodou je možnosť obmien a variantov.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...