REKLAMA


Hluk v ústrednom kúrení

Kontrola termostatu

Búchanie v potrubí ústredného kúrenia spôsobuje prehriatie. Najskôr zistite, či funguje termostat kotla. Kotol vypnite, čerpadlo však nechajte v prevádzke, aby ústredné kúrenie skôr vychladlo. Potom kotol zasa zapnite a termostat nastavte na vyššiu teplotu. Keď nepočujete cvakanie termostatu, odstavte kotol a zavolajte kvalifikovaného odborníka.

 

Doplňte vodu

Bežnou príčinou prehrievania a následného hluku v potrubí ústredného kúrenia je nedostatok vody v systéme spôsobený odparovaním, pričom sa voda nedopĺňa do expanznej nádrže. Skontrolujte hladinu vody v expanznej nádrži. Keď je nádrž prázdna, doplňte ju do jednej tretiny. Skontrolujte činnosť guľového ventilu, ktorý ju má dopĺňať.

 

Hučanie v rúrach

Čerpadlo nastavené na vysokú rýchlosť spôsobuje hučanie v rúrach ústredného kúrenia. Skúste nastaviť na čerpadle nižšiu rýchlosť. Keď to nepomôže a zníži to účinnosť kúrenia, poraďte sa s odborníkom, možno bude treba čerpadlo premiestniť na iné miesto.

 

Vodný kameň v kotle

Hluk v kotle ústredného kúrenia podobný bublaniu vriacej vody v čajovej kanvici signalizuje, že v kotle sú usadeniny vodného kameňa. Odstránite ich tak, že do expanznej nádrže nalejete špeciálny chemický prípravok na odstraňovanie vodného kameňa. Kúrenie zapnite, aby prípravok prenikol do celého systému. Po následnom vypustení a prepláchnutí systému ho naplňte čistou vodou a nezabudnite do nej pridať antikorózny prostriedok.

 

Vzduch v systéme

Keď v radiátoroch počuť po zapnutí zurčivý zvuk tečúcej vody, treba ich odvzdušniť. Hluk je neklamným znakom, že do systému ústredného kúrenia prenikol vzduch alebo plyn. Vzduch sa dostane do potrubia vetracou rúrkou systému ako dôsledok chybnej konštrukcie. Poraďte sa s odborníkom, ako túto poruchu odstrániť. Vodík v systéme je produktom vnútornej korózie, ktorej zabránite pridaním chemického antikorózneho prípravku do vody v expanznej nádrži ústredného kúrenia.

 

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...