REKLAMA


Inštalácia lustra

Luster zavesený na háku, ktorý je upevnený v strope, pripojíme tak, že spojíme vodiče lustra s vodičmi vychádzajúcimi zo stropu. Elektrické vodiče môžeme spolu spojiť alebo priamo, alebo pomocou bakelitovej, prípadne porcelánovej svorkovnice. Pri inštalácii lustra postupujeme takto: Vykrútime poistky, čím prerušíme prívod prúdu zo siete, skrutkovačom odkrútime skrutku, ktorou je pridržiavaný kryt lustra k rúrke chrániacej vodiče lustra, a spustíme ho dolu, luster zavesíme na hák pripevnený na strope, očistíme konce vodičov (zľahka ich oškrabeme nožom) a spojíme ich (pri priamom spojení vodičov musíme spoj zaizolovať). Keď vodiče spojíme svorkovnicou, musíme dobre dotiahnuť skrutky, ktoré držia vodič. Nakoniec zdvihneme plechový kryt prípadne z plastov, ktorý zakrýva pod stropom celé pripojenie, a priskrutkujeme ho.

Luster zavesený na háku

V niektorých prípadoch kryt nie je pripevnený skrutkou na rúrku lustra, ale nasadený na voľnej šnúre, na ktorej ho pridržiava kužeľové zvieradlo.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...