REKLAMA


Jedálenský priestor

Pri typových bytoch súčasnej bytovej výstavby priama nadväznosť pracovnej časti kuchyne na obývací priestor umožňuje vytvoriť jedálny priestor – či už s malým štvorcovým stolom, alebo s veľkým stolom pre väčší počet osôb. Pri takomto riešení (kedže kuchynka je veľmi malá, pracovná) zostáva otvorená otázka menšieho a individuálneho stolovania. Iste je veľmi nepohodlné (a napokon aj nepraktické) podávať raňajky či desiatu každému členovi rodiny v obývacej izbe ( a pravdepodobne v rozdielnom čase) , kde môžu prebiehať aj iné činnosti.

Jedálenský priestor

Kedže malý, a teda čisto pracovný kuchynský priestor nedovoľuje umiestniť v kuchyni ďalší, hoci len celkom malý jedálny stôl, uplatní sa tu malý sklápací jedálny stolík, dostatočne veľký na to, aby sa pri ňom aspoň dve deti naraňajkovali, ktorý však po sklopení nebude prekážať pri nijakej práci v kuchyni. Takmer všetky riešenia v rámci doterajšej bytovej výstavby však vedú k nevyhnutnosti mať dva jedálne priestory – malý a veľký.Je to nevýhodné z hľadiska náročnosti na pôdorysný priestor, ale aj z hľadiska zariaďovania. ( Prečo kupovať dva stoly, keď by mohol stačiť aj jeden?) Najmä v malých bytoch, kde sa predpokladá menší počet osôb, je to priam plytvanie obytným priestorom, aj beztoho pomerne vzácnym.

Ako teda predísť týmto ťažkostiam a zachovať pritom výhody týchto riešení? Perspektívne je jedným z riešení priama, stavebnými prvkami neoddelená nadväznosť pracovnej časti kuchyne na jedálny kút a jeho prostredníctvom na ostatný byt, konkrétne na jeho obývacie časti. V niektorých (zasa predovšetkým menších) bytoch sa dvojité stolovanie odstraňuje. Obmedzuje sa aj znehodnocovanie obývateľnosti bytu výparmi. Tomu zabraňuje za montovanie lapača, pár nad sporákom a elektrický odsávací ventilátor, ako aj celé dispozičné riešenie kuchyne a na ňu nadväzujúcej obývacej miestnosti. Pracovná časť kuchyne je oddelená od jedálnej časti pracovnou linkou a celý jedálny kút od ostatného obytného priestoru zasa dvojitými dverami.Prakticky to umožňuje stolovať vždy oddelene od obytnej časti bytu, ale aj od vlastnej kuchyne.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...