Kategória: Bývanie

Bývanie - Zariadenie

Bývanie – Zariadenie

Pokiaľ zaraďujeme pohovky pre deti za sebou alebo v rohu k sebe, dbáme na to, aby boli oddelené skrinkami. Zlepšíme tak nielen hygienické podmienky, ale zmenšíme i nebezpečenstvo vzájomných súrodeneckých potýčok. Ešte jedným hľadiskom by sme sa...

Bývanie –Variabilný Byt

Bývanie – Variabilný Byt

Otázka variabilného bytu nie je zatiaľ celkom vyriešená. Vývoj konštrukčne mobilných prvkov a tomu zodpovedajúca výroba vhodných zariaďovacích predmetov môžu priniesť pozitívne výsledky. Tvorivej činnosti človeka otvára variabilný byt nové možnosti, najmä možnosť zasahovať do...

Bývanie – Zariadený byt

Bývanie – Zariadený byt

Dobre zariadený byt tvorí nielen vhodný nábytok. Nábytok treba vedieť aj správne rozmiestniť a rešpektovať jeho rozmery a daný priestor. Správne rozmiestnenie nábytku predpokladá znalosť určitých priestorových zásad. Do predsiene, ak je úzka a nezostáva aspoň 60...

ZARIAĎUJEME SI BYT

Zariaďujeme si byt

Požiadavka zariadiť jednotlivé miestnosti v byte tak, aby to zodpovedalo ich funkciám, a využiť byt tým najlepším a najpríjemnejším spôsobom prináša širokú škálu problémov. Bytový priestor sa člení vertikálne i horizontálne, čím sa utvárajú...

Spálňa

Spálňa

Jej zariadenie je vážnou a zložitou otázkou, ktorú tiež musíme uspokojivo vyriešiť. Poznáme v podstate tri základné riešenia spálňových zariadení: spálňu tradičnú, spálňu obývaciu a spálňu detskú. Pod tradične zariadenou spálňou rozumieme miestnosť určenú len na spanie....

Obývacia spálňa

Obývacia spálňa

Ako už naznačuje názov, ide nielen o spálňu, ktorá slúži výlučne na spanie, ale i o priestor, v ktorom je možné umiestniť pracovný pult, prípadne odpočinkové kreslo. Tak do určitej miery preberá spálňa časť funkcií obývacej izby. Od...

Detská spálňa

Detská spálňa

Je svojím spôsobom takisto obývacou spálňou. Rozdiel je len v jej zariadení, ktoré má zodpovedať potrebám vyplývajúcim z vývojových zmien detí. Obyčajne nemáme k dispozícii taký byt, aby sme mohli svojim deťom zariaďovať ešte osobitné detské izby....

Bytové príslušenstvo a Kúpeľňa

Bytové príslušenstvo a Kúpeľňa

Ku kultúrnemu bývaniu patrí už dnes samozrejme moderná kúpeľňa, komora, samostatný záchod a balkón. Nech to znie akokoľvek čudne – aj toto bytové príslušenstvo je potrebné vedieť správne využiť a zariadiť. Často práve pre nedostatočné využívanie...

Bývanie – Nároky a požiadavky

Bývanie – Nároky a požiadavky

Posudzovaním nárokov na zriaďovanie z hľadiska funkcií a činností v byte i z hľadiska racionalizácie práce a prevádzky bytu sa postupne ujasňujú predstavy o druhoch nevyhnutného nábytku. To podstatne ovplyvňuje veľkosť, tvar i formu predmetov. Súčasný ľahkým dojmom pôsobiaci nábytok je viac-menej...

Bývanie – Mladá generácia

Bývanie – Mladá generácia

Najmladšia generácia už stráca vzťah k týmto tradičným formám bývania, ale pretože o novom poňatí bývania nie je informovaná, prijíma buď formy vžité, alebo v najlepšom prípade si utvára formy svojské – na základe vlastných znalostí. Mnohí...