Kategória: Bývanie

Obývacia spálňa

Obývacia spálňa

Ako už naznačuje názov, ide nielen o spálňu, ktorá slúži výlučne na spanie, ale i o priestor, v ktorom je možné umiestniť pracovný pult, prípadne odpočinkové kreslo. Tak do určitej miery preberá spálňa časť funkcií obývacej izby. Od...

Detská spálňa

Detská spálňa

Je svojím spôsobom takisto obývacou spálňou. Rozdiel je len v jej zariadení, ktoré má zodpovedať potrebám vyplývajúcim z vývojových zmien detí. Obyčajne nemáme k dispozícii taký byt, aby sme mohli svojim deťom zariaďovať ešte osobitné detské izby....

Bytové príslušenstvo a Kúpeľňa

Bytové príslušenstvo a Kúpeľňa

Ku kultúrnemu bývaniu patrí už dnes samozrejme moderná kúpeľňa, komora, samostatný záchod a balkón. Nech to znie akokoľvek čudne – aj toto bytové príslušenstvo je potrebné vedieť správne využiť a zariadiť. Často práve pre nedostatočné využívanie...

Bývanie – Nároky a požiadavky

Bývanie – Nároky a požiadavky

Posudzovaním nárokov na zriaďovanie z hľadiska funkcií a činností v byte i z hľadiska racionalizácie práce a prevádzky bytu sa postupne ujasňujú predstavy o druhoch nevyhnutného nábytku. To podstatne ovplyvňuje veľkosť, tvar i formu predmetov. Súčasný ľahkým dojmom pôsobiaci nábytok je viac-menej...

Bývanie – Mladá generácia

Bývanie – Mladá generácia

Najmladšia generácia už stráca vzťah k týmto tradičným formám bývania, ale pretože o novom poňatí bývania nie je informovaná, prijíma buď formy vžité, alebo v najlepšom prípade si utvára formy svojské – na základe vlastných znalostí. Mnohí...

Bývanie - Súčasné typy bytov

Bývanie – Súčasné typy bytov.

Súčasné typy bytov sú výsledkom nového chápania architektonického priestoru. Týka sa proporcií i usporiadania. Je nesporné, že sa tu uplatňujú iné meradlá a iné zásady než v minulosti. To podmieňuje aj iný prístup k otázke zariaďovania. Súčasná architektúra...