Kategória: Dieťa a byt

Dieťa a dlážka

Dieťa a dlážka

Dlážka a jej úprava je jednou z najdôležitejších vecí, na ktoré treba myslieť pri zariaďovaní detských kútikov , a to predovšetkým v období, keď dieťa začína sedieť a liezť, neskoršie i chodiť. I vtedy,...

Prvé veci pre dieťa v byte

Prvé veci pre dieťa v byte

Malé dieťa – dojča ukladáme na rovné, neprehlbujúce sa tvrdé lôžko. Na mäkkom lôžku sa obrysy detského tela vytláčajú, čo by mohlo nepriaznivo vplývať na vývin jeho kostí. V prvých dňoch života sa osvedčuje...

Detský nábytok

Detský nábytok

Zariadenie priestoru, ktorý je určený deťom, by nemalo byť miniatúrou zariadenia pre dospelých, pretože ani dieťa nie je zmenšeninou dospelého. Nábytok pre deti, by mal byť taký, aby svojimi rozmermi zodpovedal fyzickým možnostiam detí....

Dieťa v byte

Dieťa v byte

Dieťa prichádza do rodiny ako bezbranný tvor, ktorý nie je schopný vyjadriť, čo potrebuje, ani čo mu prekáža. Záleží preto na dospelých, aby mu utvorili také prostredie, ktoré by mu umožnilo všestranný vývoj. Ani...

Spálňa

Spálňa

Jej zariadenie je vážnou a zložitou otázkou, ktorú tiež musíme uspokojivo vyriešiť. Poznáme v podstate tri základné riešenia spálňových zariadení: spálňu tradičnú, spálňu obývaciu a spálňu detskú. Pod tradične zariadenou spálňou rozumieme miestnosť určenú len na spanie....

Detská spálňa

Detská spálňa

Je svojím spôsobom takisto obývacou spálňou. Rozdiel je len v jej zariadení, ktoré má zodpovedať potrebám vyplývajúcim z vývojových zmien detí. Obyčajne nemáme k dispozícii taký byt, aby sme mohli svojim deťom zariaďovať ešte osobitné detské izby....