Kategória: Opravujeme a prerábame

Výmena vodiča v lustri

Výmena vodiča v lustri

Ak sa poškodí niektorý vodič v rúrke lustra (môže to spôsobiť skrat a poistka preruší prívod prúdu do inštalácie), musíme ho vymeniť. Najprv musíme vypnúť prúd, potom spustíme kryt lustra a rozpojíme vodiče, pričom pred rozpojením si...

Luster zavesený na háku

Inštalácia lustra

Luster zavesený na háku, ktorý je upevnený v strope, pripojíme tak, že spojíme vodiče lustra s vodičmi vychádzajúcimi zo stropu. Elektrické vodiče môžeme spolu spojiť alebo priamo, alebo pomocou bakelitovej, prípadne porcelánovej svorkovnice. Pri inštalácii lustra...

Osvetlenie miestností

Zásady správneho osvetlenia miestností

Osvetlenie miestností musí zodpovedať týmto hlavným zásadám: Nesmie svietiť do očí (nesmie spôsobovať oslnenie). Neoslnivý zdroj svetla musí byť inštalovaný nad očami a vo všetkých iných prípadoch sa musí na žiarovku alebo žiarivku dať tienidlo....

Oprava zástrčiek.

Najčastejšie poškodenie zástrčiek

Najčastejším poškodením zástrčiek je uvoľnenie alebo vytiahnutie vodičov pripevnených skrutkami ku kolíkom zástrčky. Aby sme odstránili tieto nedostatky, musíme skrutkovačom odkrútiť skrutku, ktorá je na vonkajšej strane telesa zástrčky a spája obidve časti zástrčky, oddelíme...

Havária elektrickej inštalácie v byte

Havária elektrickej inštalácie v byte

Stáva sa, že v bytovej elektrickej inštalácii sú niekedy skryté chyby. Napriek tomu, že sme v byte vypli všetky spotrebiče a celé osvetlenie, elektromer registruje odber prúdu. Poistky sa neprepália a pritom prúd stále niekde uniká, čo nás...

opravy elektrických zariadení

Náradie na malé opravy elektrických zariadení

Malé opravy elektrických zariadení a niektorých častí domácej elektroinštalácie si môžeme urobiť sami. Musíme si zaobstarať toto náradie: skrutkovač, ktorému na oceľovú časť natiahneme ochrannú izoláciu, kontrolnú lampu, ktorú si môžeme urobiť sami zo starej...

Oprava vypínačov a zásuviek.

Oprava vypínačov a zásuviek.

Keď nám praskne kryt vypínača alebo zásuvky, či už je z porcelánu, bakelitu alebo plastov, nelepíme ho, nezväzujeme drôtom, neomotávame izolačnou páskou, ale vymeníme za nový. Pri výmene vypínača alebo zásuvky postupujeme takto: Prerušíme prívod...

Bytová elektrická inštalácia

Opravujeme a prerábame svoje bývanie

Bytová elektrická inštalácia je k vonkajšej sieti pripojená cez poistky, ktoré sú zvyčajne umiestnené na schodisku alebo v predsieni spolu s elektrometrom, ktorý registruje množstvo odobratej elektrickej energie. V predaji sú dva typy poistiek: tavné a automatické. Lepšie je...