REKLAMA


Kotly

Spoľahlivosť

Keď chcete spoľahlivý a cenovo výhodný plynový kotol, môžete sa rozhodnúť pre tradičný s liatinovým výmenníkom tepla. Dá sa postaviť na podlahu a spojiť s vykurovacími telesami. Jeho nevýhodou je menšia účinnosť v porovnaní s inými novšími a modernejšími typmi kotlov.

 

Teplá voda

Keď potrebujete aj teplú vodu, môžete sa rozhodnúť pre kombinovaný kotol, ktorý zohrieva vodu ústredného kúrenia a zároveň aj vodu pre domácnosť. Opravy tohto kotla sú však nákladnejšie. Kombinovaný kotol je vhodný najmä pre menšie domácnosti.

 

Vyššia účinnosť

Keď chcete maximálne využiť palivo, vyberte si kondenzačný kotol, ktorý absorbuje teplo z dymových plynov. Tento kotol zohrieva vodu na okamžité použitie alebo do zásoby. Je jednoduchší a omnoho spoľahlivejší ako kombinovaný kotol.

 

Kontrolujte komíny

Kotly s odvádzaním dymových plynov musia byť nainštalované v zhode so stavebnými a bezpečnostnými predpismi, ktoré presne určujú potrebnú vzdialenosť umiestnenia dymovodov od okien, prípadne odvedenie spalín do komínov.

 

Naftové kotly

Keď nemáte zavedený zemný plyn, môžete sa rozhodnúť pre kotol na vykurovaciu naftu. Vyrába sa v tradičnej, kombinovanej alebo kondenzačnej verzii. Pripája sa k uzavretým komínom, alebo ku komínom uzavretým z miestnosti. Pri tomto kotle budete potrebovať bezpečnostný zásobník paliva.

 

Vodný kameň

V oblastiach, kde je tvrdá voda, sa v kotle usadzujú nánosy vodného kameňa, ktoré znižujú jeho účinnosť. Môžete tomu zabrániť inštaláciou dávkovacieho zariadenia, ktoré uvoľňuje do kotla prostriedok proti usadzovaniu vodného kameňa. Náplň účinnej látky treba vymeniť raz ročne.

 

Kontrola zapaľovania

Keď nefunguje zapaľovanie koltla, skontrolujte, či horí plamienok, alebo či sa zapáli po výboji iskry na začiatku cyklu zapaľovania. Podľa pokynov na čelnom paneli stlačte ovládací gombík plynového ventilu a skúste zapáliť plyn stlačením gombíka piezoelektrického zapaľovača. Okienkom by ste mali vidieť, ako preskočí iskra.

 

Izolácia vodiča

Keď po stlačení zapaľovača nepreskočí iskra, skontrolujte, či vodič od generátora k elektróde nemá skrat. Polohu vodiča upravte tak, aby bol odklonený od skrine kotla, alebo naň nainštalujte novú izoláciu, odolávaciu teplu, ktorú bežne dostanete v špecializovaných obchodoch s elektrospotrebičmi.

 

Bezpečnosť nadovšetko

Podľa bezpečnostných predpisov pre plynové inštalácie nesmú do týchto inštalácií zasahovať ľudia bez potrebnej kvalifikácie a oprávnenia! To znamená, že na všetky práce okrem jednoduchej údržby musíte vždy zavolať oprávneného inštalatéra z príslušného plynárenského podniku. Nikdy sa nesnažte opravovať plynové inštalácie sami. Ohrozujete tým seba i ostatných členov vašej domácnosti.

 

Vyhnite sa manipulácii s dýzou

Keď iskra preskakuje, ale plamienok sa nezapáli, môže byť upchatá dýza. Nečistite ju ihlou, mohli by ste zväčšiť jej otvor. Zavolajte odborníka! Keď sa plamienok zapáli, ale hneď zhasne, príčinou poruchy bude asi tepelný spínač, ktorý uzavrie prívod plynu v prípade zhasnutia plamienka.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...