REKLAMA


Kuchyňa a stolovanie

Už dlhšie sa hovorí o dvoch typoch kuchyne, a to o kuchyni slúžiacej len ako pracovný priestor na prípravu jedál s vylúčením akejkoľvek obytnej funkcie vrátane funkcie jedálne. Druhý typ kuchynského priestoru ponecháva v kuchyni ešte dostatok miesta na jedálny kút, a to v celom alebo v obmedzenom rozsahu. Pri obidvoch alternatívach je možné nájsť mnoho argumentov za aj proti. Pozrime sa na tento problém trocha bližšie z hľadiska dnešného, najmä novopostaveného bytového fondu. Len tak môžeme lepšie pochopiť úsilie o novú dispozíciu a nové vybavenie kuchynského priestoru.

Kuchyňa a stolovanie

Vybrať vhodné miesto na jedálenský stôl je v bytoch tradičnej výstavby dosť ťažké – kuchyňa je pomerne malá, aby mohla naplniť i potrebu stolovania, aspoň nie v celom rozsahu. Je však priveľká na to, aby sme ju mohli označiť za výlučne pracovnú. Teda bežne sa používa ( a je to iste správne) na stolovanie čiastkové, menšie, teda také, pri ktorom nazasadne k stolu celá rodina spoločne (raňajky, desiata a pod. ). Vlastné spoločné stolovanie celej rodiny a prípadne širšej spoločnosti si vyžaduje vhodnejšie miesto. Býva zásadou, aby toto miesto nebolo od kuchynskej pracovnej časti príliš vzdialené. Má sa však vybrať tak, aby to zodpovedalo spoločenskému významu stolovanie – aj vtedy, ked ide iba o spoločnosť obmedzenú na rodinný kruh. Stolovanie predsa býva príležitosťou (najčastejšie večera), ked sa celá rodina stretne pri jednom stole. Spoločné stolovanie celej rodiny by sa malo stať čímsi viac ako nevyhnutným konzumovaním, po skončení ktorého každý rýchlo vstane od stola a beží za svojimi záujmami a povinnosťami.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...