REKLAMA


Kuchynský nábytok

Kuchynský nábytok vo všetkých typových stavbách má zväčša už svoj ustálený štandard. Zdá sa, že z hľadiska rozsahu bude taká skladba aj v budúcich rokoch zodpovedať našim potrebám. Čo im však nebude zodpovedať, je pomerne malý podiel plastických materiálov na kuchynskom nábytku. Nové plastické materiály majú veľa predností napr: ich povrch je hladký a ľahko čisti-teľný (ved čistota a hygiena sú v kuchynskom prostredí najdôležitejšie. Plasty sú odolné proti mechanickému poškodeniu i voči teplu a vlhku. Mávajú pekný a rôznofarebný povrch.

Kuchynský nábytok

Úsilie o hygienu prinieslo do kuchynského nábytku aj ďalšiu úpravu. Časť dnešných zabudovaných kuchýň sa vyrába na polovysokých kovových mnohých namiesto podnožia. Pri zabudovanom kuchynskom nábytku s plním podnožím totiž prakticky nie je možné za celú jeho životnosť poradiť si z nečistotou. Niektoré typy bytov majú hospodársku časť zmenšenú v prospech obytnej plochy. Odnáša si to najmä kuchyňa. V takýchto prípadoch treba na menšej ploche dostatok prístupného skladovacieho priestoru.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...