REKLAMA


Mladí v byte

V bytovom zariadený mladých, začínajúcich domácností zvykne istý čas pretrvávať akási improvizácia, ktorá však zodpovedá mladému veku. V domácnostiach novomanželov sa, prirodzene, zvyšujú nároky do popredia sa čoraz viac dostáva funkcia hospodárska. Povinnosti súvisiace s prípravou jedál i údržbou domácnosti sa však neprejavujú tak naliehavo ako v starších rodinách. Ani v tejto oblasti vybavenie zväčša nebýva úplne ani konečné. V čom a do akej miery improvizovať, to závisí od mnohých okolností. Jednak sú to bytové podmienky – iný prístup k zariaďovaniu budú mať mladý ľudia, ktorý zatiaľ bývajú v byte rodičov alebo v garsónke, ako tí, ktorý sa sťahujú do väčšieho, prípadne i vlastného bytu. Prirodzene, rozhodujúca je hospodárka situácia manželov a ich nároky na využívanie voľného času (zábava, cestovanie, šport), ktoré sa mladí ľudia často snažia uspokojovať skôr ako nároky na bývanie.

Za istú improvizáciu sa však prihovára aj fakt zväčša nie celkom z vlastnej skúsenosti ujasnených potrieb bývania a predpoklad rastu rodiny. Iba niektoré základné zariaďovacie predmety by mali mať charakter viac-menej definitívny. Ktoré to majú byť, o tom rozhodujú najmä priestorové možnosti a podmienky bývania a iné okolnosti. S dlhodobým používaním sa musí v prvom rade rátať v prípade postelí. či to budú normálne postele, ležadlá, alebo spiace pohovky, to závisí od existujúcich bytových podmienok a od výhľadov na ďalšie, viac – menej definitívne bývanie. Potrebu jedného stola asi nebudú naliehavo pociťovať mladí manželia, stravujúci sa u rodičov alebo prevažne mimo domu. Ak však majú vlastný byt, mal by sa jedálny stôl kupovať s ohľadom na dlhodobé používanie. V prvých rokoch ho však môže nahradiť sklápacia doska alebo iné podobné zariadenia.

Nevyhnutné sú aj veľké úložné priestory. Nároky na ich kapacitu sú, pravda, rôzne, veľmi často ovplyvňované aj spôsobom využívania voľného času. Voľba formy šatníka je takisto závislá od výhľadu na definitívne bývanie. V prípadoch, keď sa ráta s pridelením moderného bytu so zabudovanými skriňami, je aj v tomto ohľade na mieste istá improvizácia.

Potreba malých úložných priestorov, najmä knižníc je individuálna. Nemá žiadny zmysel sa usilovať o zaplnenie každého kútika v prípadnom väčšom byte predmetmi (neraz aj nepotrebnými) ved priestorové rezervy v budúcnosti akoby sme našli.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...