REKLAMA


Nastavenie termostatu

Teplota v miestnosti

Neočakávajte, že teplota nastavená na termostate, bude celkom rovnaká ako teplota, ktorú udáva teplomer umiestnený inde v miestnosti vo väčšej vzdialenosti od termostatu. Termostat reaguje na teplotu v jeho bezprostrednej blízkosti. Nastavujte ho postupne, kým nedosiahnete požadovanú teplotu.

 

Kontrola termostatu

Vyskúšajte, či termostat reaguje na zmeny teploty v miestnosti. Správnu funkciu termostatu vyskúšajte tak, že na krátky čas pod ním podržíte rozsvietenú stolnú lampu. Keď je termostat dobrý, po zohriatí teplom z lampy by mal kúrenie vypnúť a o niekoľko minút po oddialení lampy opäť zapnúť.

 

Zmena rozsahu termostatu

Bežný izbový termostat je kalibrovaný na rozsah medzi 10 °C a 30 °C. Keď chcete jeho rozsah zmeniť, stiahnite jeho ovládací gombík a zmeňte polohu drôtikov v zárezoch na jeho rube. Jeden drôtik kúrenie vypína, druhý zapína.

 

Cyklus ohrevu vody

Keď sa voda prehrieva alebo nezohrieva, zistite, či termostat nie je pokazený. Opatrne odmontujte kryt termostatu. Skúšačkou zistite, či pri nastavení na minimum je spojenie medzi spoločnou svorkou označenou písmeno C a svorkou označenou 1. Pri nastavení na maximum má prúd pretekať medzi svorkami C a 2. Keď to tak nie je, odpojte prívod elektrického prúdu a termostat vymeňte.

 

Optimálna poloha

Cylindrický termostat by mal byť upevnený asi v tretine valčeka. Keď má dobre fungovať, musí sa dotýkať medeného kontaktu. Keď je umiestnený príliš vysoko, odrežte časť penovej izolácie valčeka a valček posuňte. Plášť valčeka umiestnite tak, aby termostat medzi oboma dielmi vyčnieval.

 

Výmena ventilov

Keď chcete presnejšie nastaviť teplotu v jednotlivých miestnostiach domu alebo bytu vybavených izbovými termostatmi, nahraďte obyčajné ventily radiátorov umožňujúce iba zapnutie a vypnutie termostatickými radiátorovými ventilmi. Aby ste zabezpečili voľný obeh vody vo vykurovacom systéme aj pri vypnutí všetkých termostatických ventilov, nechajte pôvodný manuálny ventil aspoň na jednom radiátore.

 

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...