REKLAMA


Obloženie stien sadrokartónovými doskami

Steny nemusíme vždy obkladať drevom. Keď uprednostníme hladké plochy, vhodné sú stierky a omietky. Steny s veľkými nerovnosťami obkladáme sadrokartónovými doskami, ktoré poskytujú výborný podklad pre tapety, nátery i farebné maľby. Omietky môžeme aj výtvarne stvárniť rastrovaním, tupovaním, krúžením a pod. Vytvorenie podkladu si vyžaduje remeselnú zručnosť a dodržiavanie stavebné technológie pri spracovaní materiálov.

 

Obloženie stien sadrokartónovými doskami

Náradie:

Maltovnica, vŕtačka s miešacím železom, murárska lyžica, rovná lata, murárske hladidlo, drevené kliny.

 

Materiál:

Sadrokartónové dosky, malta na prilepenie, škárovacia zmes, hrubá omietka.

 

 1. Do širokej maltovnice nasypeme práškovú maltovú zmes. Maltovnica má mať čo najväčší priemer, aby sa malta dala dobre vyberať a celý obsah spracovať.
 2. Maltovú zmes s vodou dohladka rozmiešame. Na miešanie sú k dispozícií rôzne druhy miešadiel upínateľných do ručnej vŕtačky. Vzhľadom na veľký rotačný odpor pri miešaní odporúčame nasadiť na vŕtačku doplnkovú rukoväť.
 3. Dohladka rozmiešanú maltu nanesieme na zadnú stranu sadrokartónových dosiek na deviatich miestach.
 4. Dosku postavíme na pripravené drevené kliny a pritlačíme k stene. Kliny slúžia nielen na vyrovnávanie dosiek, ale umožňujú aj prúdenie vzduchu, potrebné na tvrdnutie malty.
 5. Rovnou latou skúšame rovinnosť položených dosiek vo všetkých smeroch. Ďalší rad dosiek položíme tak, aby sa zvislé škáry striedali ako pri murovaní. Drevené kliny majú mať počiatočnú hrúbku asi 5 mm. Vytvárajú tak potrebnú dilatačnú medzeru medzi jednotlivými doskami.
 6. Po zatvrdnutí malty sa škáry vyplnia a zahladia škárovacou maltou.
 7. Rovno vymurované steny sa dajú priamo upravovať hrubou omietkou.
 8. Množstvo zarobenej zmesi závisí od pracovného tempa a veľkosti omietanej plochy.
 9. Hladidlom rovnomerne nanesieme vrstvu malty hrubú asi 2-4 mm.
 10. Hrubú omietku vyhladíme krúživým trením namočeným penovým hladidlom.
 11. Rovnou latou vyskúšame rovinnosť omietky. Veľké nerovnomernosti musíme odstrániť.
 12. Pri všetkých druhoch omietkových zmesí je dôležitý jeden poznatok: omietková zmes sa nedá nanášať v ľubovoľnej hrúbke. Ak nanesieme príliš hrubú vrstvu, omietka odpadáva, lebo vlastnou váhou stráca vnútornú súdržnosť. Maximálne hrúbky maltových zmesí uvádzajú výrobcovia na obaloch a treba ich rešpektovať.
 13. Plastifikované stierky sa dodávajú v použiteľnom stave a spracovávame ich priamo z obalu. Naproti tomu prírodné omietkové zmesi sa dodávajú v práškovom stave a musia sa pred použitím rozmiešať s vodou. Omietkové zmesi pomerne rýchlo tuhnú, spravidla po 10 minútach, preto si rozmiešame množstvo, ktoré dokážeme v tomto čase spracovať.
 14. Asi po desiatich minútach, keď omietková zmes začne tuhnúť, prichádza na rad hladidlo. Podľa zrnitosti vytvárajú pri hladení rôzne štruktúry. Rovnomernými zvislými alebo vodorovnými ťahmi či krúžením dosiahneme želanú štruktúru.
 15. Vrchná omietka lepšie priľne na hrubý podklad, ak ho natrieme základným náterom. Riedku maltu natierame hrubou štetkou.
 16. Nanášacím hladidlom naťahujeme v hrúbke 2-4 mm zdola nahor.
 17. Po desiatich minútach začíname, v našom prípade krúžením, povrch vyhladzovať. Najvhodnejšie je oceľové alebo plastové hladidlo.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...