REKLAMA


Obraz v byte

Nevyhnutným bytovým doplnkom je obraz. Aký obraz si do bytu vybrať? Predovšetkým si treba uvedomiť, že nie každý a nie akýkoľvek obraz sa do bytu hodí (obsahom, námetom a pod.). Pre rozmerovo priveľké obrazy by sa v byte ťažko hľadalo vhodné miesto. Námety obrazov môžu byť rozličné. Nebude však správne, keď napríklad zátišie s ovocím dáme do spálne. Patrí skôr do jedálneho kúta. Pri umiestňovaní obrazu rozhoduje celkový obsah. Treba si však uvedomiť, že nie je správne zaplniť všetky voľné miesta na všetkých stenách, nech by išlo o akékoľvek cenné umelecké diela. Obraz potrebuje priestor a správne osvetlenie.

V miestnosti má byť len niekoľko obrazov, pričom môžu byť rozmerovo i námetom odlišné. Ak máme viac obrazov, ale chýba nám miesto na ich zavesenie, bude vhodnejšie niektoré z nich uschovať a z času na čas obrazy vymieňať. I taká zmena môže byt príjemne osviežiť. Ak bude okolo každého obrazu dostatok voľnej plochy, oveľa lepšie vyniknú jeho výtvarné hodnoty. A nezáleží na tom, či je to olejomaľba, grafika, alebo obyčajná reprodukcia.  Túžba po origináloch, najmä po olejomalbách na plátne, vedei často k tomu, že sa do bytu dostanú obrazu pochybnej hodnoty. Treba sa obrátiť na odborné predajne Diela, ktoré majú nielen dostatočný výber obrazov, ale poskytujú i záruku, že zakúpené diela majú skutočnú umeleckú hodnotu. Dôležité je aj zarámovanie obrazov. Zhruba platí zásada, že originály majú mať rámy ozdobnejšie, kým na grafiku a reprodukciu postačia rámy jednoduchšie. Nakoniec ešte zopár slov o spravenej výške obrazu:

Kedysi bolo zvykom umiestňovať obrazy pomerne vysoko. Zvádzali k tomu aj značne vysoké byty. Hodnota obrazov nad zorným uhlom stojaceho človeka uniká a obraz nie je dostupný zraku. Ak však chceme, aby sa na obraz naozaj dalo hľadieť, treba ho umiestniť tak, aby jeho stred bol vo výške našich očí. Treba si však uvedomiť, že na obraz sa nedívame len postojačky, ale aj posediačky. Je teda správne, ak je stred obrazu čiastočne pod horizontom stojaceho človeka. Obrazy umiestňujeme tak, aby sme sa na ne mohli pozerať a ich krásu plne vnímať. Napokon treba rešpektovať pravidlo, že na veľkú plochu nepatrí malý obraz. Ak budeme pri výzdobe bytu brať do úvahy všetky tieto zásady, obrazy nám budú zrozumiteľnejšie a osobnejšie.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...