REKLAMA


Obytný priestor v dome

Aj obytný priestor v rodinnom domčeku býva spravidla väčší ako v meste. Vhodným rozostavaním nábytku sa dajú utvoriť potrebné funkčné zaujímavé kútiky. Podstatný vplyv na spôsob života má aj vykurovanie. Ústredné kúrenie nie je ešte stále také rozšírené ako v bytoch mestských. Pri lokálnom vykurovaní je však v mnohých prípadoch neekonomické vykurovať celý byt. Obývacia kuchyňa tu má preto stále svoje zdôvodnenie. Napriek výhodám a možnostiam existuje však stále problém s využitím a zariaďovaním obývacieho priestoru v rodinnom domčeku. Jeho obyvatelia sa neraz len ťažko odhodlávajú preniesť každodenný život po práci z kuchyne do ostatného obytného priestoru, do ostatných izieb, ktoré majú k dispozícií. Tak sa stáva, že naj-obývanejšou miestnosťou je kuchyňa, nanajvýš ešte jedna izba, kým ostatné zostávajú značne nevyužité. Tieto nesprávne návyky pramenia z tradíciou ovplyvnenej predstavy, že život rodiny sa má odohrávať prevažne v kuchyni.

Obytný priestor v dome

 

Mnoho ráz sa však život do ostatného obývacieho priestoru neprenesie len preto, že tento priestor je nesprávne zariadený – jeho nábytok a ostatné zariadenie nevyhovujú potrebám a požiadavkám obyvateľov. Veľa nesprávností a nedostatkov v oblasti kultúry bývania na vidieku pramení aj z neinformovanosti o možnostiach a z neznalosti špecifík. Pripomíname však, že nechceme, aby sa naše ukážky chápali ako všeobecný návod. Chcú byť preto podnetom a námetom na zamyslenie.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...