REKLAMA


Obývacia izba

Obývacia izba je miestnosť náročná na priestorovo väčšiu, pokojnejšiu plochu. V doterajších podmienkach slúži, dalo by sa povedať, univerzálnym obývacím účelom:

  • na zhromaždenie celej rodiny pri rozličných príležitostiach,
  • na prijímanie návštev,
  • sledovanie televízie,
  • často i ako pracovný priestor,
  • ba v mnohých prípadoch (v početnejších rodinách) i ako miesto na spanie.

I keď sa túto funkciu obývacej izby usilujeme v riešení bytov vylúčiť (bytová norma pripúšťa spanie len v obývacej izbe, ktorou sa neprechádza do inej izby), musíme sa s tým často (podľa možnosti dočasne) zmieriť a vyrovnať najprijateľnejším spôsobom.

Problémom je zamedziť nadmerné prepĺňanie obývacích izieb nábytkom. Mali by sme dbať na to, aby steny izieb zostávali čo najvoľnejšie, aby sme získali aspoň dojem dostatočne voľného priestoru.

Obývacia izba

Ak musíme riešiť nedostatok úložných priestorov vyššími nábytkovými zostavami, snažíme sa vyššiu zostavu umiestniť na strane odpočinkového kúta. Získame tým čiastočne uzavretý priestor, kde sa príjemne sedí. Protiľahlú stenu už riešime nízkou zostavou, pričom využívame voľnú stenu na umiestnenie výtvarných diel (obrazy, plastiky), televízora, prípadne stereofónnych reproduktorov.

Nevyhnutnosť riešiť obývaciu izbu ako súhrn niekoľkých funkcií vedie k tomu, že sa usilujeme aspoň opticky od seba oddeliť tie časti priestoru, ktoré sú funkčne odlišné. Toto optické oddeľovanie sa môže urobiť buď vhodným rozmiestnením kobercov, rohožiek a osvetľovacích telies, alebo deliacimi prvkami, ktorými môže byť do priestoru izby postavená skrinka, skrinková a policová stena, prípadne dekoratívna deliaca mreža.

Tieto prostriedky prispievajú k dojmovej uzavretosti jednotlivých účelových kútov, a tým k ich útulnosti, čím sa utvára pocit pohody. V takomto zložito riešenom zariadení izieb treba veľa ohľaduplnosti, znášanlivosti a vzájomného pochopenia členov rodiny, aby bolo možné zosúladiť činnosti rôzneho druhu, napr. aby sa zabezpečila funkcia pracovného, odpočinkového a spacieho kúta.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...