REKLAMA


Najčastejšie poškodenie zástrčiek

Najčastejším poškodením zástrčiek je uvoľnenie alebo vytiahnutie vodičov pripevnených skrutkami ku kolíkom zástrčky. Aby sme odstránili tieto nedostatky, musíme skrutkovačom odkrútiť skrutku, ktorá je na vonkajšej strane telesa zástrčky a spája obidve časti zástrčky, oddelíme obidve časti zástrčky, a ak sú vodiče len uvoľnené, dotiahneme skrutky na kolíkoch, ak sú vytiahnuté, vodiče vsunieme do otvoru kolíka alebo pod skrutku na kolíku – podľa typu zástrčky a pritiahneme skrutku. Obidve časti telesa zástrčky položíme k sebe a zoskrutkujeme. Ak je koniec vodiča rozstrapkaný, skrátime ho a o takú istú dĺžku skrátime izoláciu. Konce drôtov skrútime a pocínujeme.

Najčastejšie poškodenie zástrčiek

Ak kolíky zástrčky nemajú dobrý kontakt v zásuvke (alebo zo zástrčky vypadávajú), potom skrutkovačom a kliešťami rozšírime kolík.

Na niektorých novších elektrických zariadeniach sú použité zástrčky nového typu – nerozoberateľné, kde sú vodiče zaliate do telesa zástrčky natrvalo. Takáto zástrčka sa nedá opraviť a musíme ju vymeniť za novú.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...