REKLAMA


Oprava vypínačov a zásuviek.

Keď nám praskne kryt vypínača alebo zásuvky, či už je z porcelánu, bakelitu alebo plastov, nelepíme ho, nezväzujeme drôtom, neomotávame izolačnou páskou, ale vymeníme za nový. Pri výmene vypínača alebo zásuvky postupujeme takto:

Prerušíme prívod prúdu do bytovej elektroinštalácie, skrutkovačom odkrútime skrutky pripevňujúce kryt, potom uvoľníme skrutky pripevňujúce teleso vypínača alebo zásuvky v škatuli v stene a vyberieme ho. Skrutkovačom odkrútime skrutky svoriek, ktorými sú pripojené vodiče.

Oprava vypínačov a zásuviek.

Konce vodičov očistíme nožom (zľahka ich oškrabeme) s tým, že veľkosť odizolovaného konca vodiča má byť 20 mm a upravíme ich tak, aby sme ich mohli pripojiť na svorky nového vypínača (zásuvky). Okrútime ich okolo skrutkovača tak, aby sme z konca vodiča vyprofilovali krúžok zhodný so smerom zakrúcania skrutky. Vodiče priskrutkujeme na teleso vypínača (zásuvky), vložíme ho do inštalačnej škatule, ku ktorej ho priskrutkujeme, a nakoniec priskrutkujeme vonkajší kryt. Ak chceme odpojiť vodiče, postupujeme podobne ako pri výmene vypínača alebo zásuvky.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...