Rekonštrukcia

Renovujeme.sk | Váš online blog o rekonštrukcii bytu

Bývanie – Nároky a požiadavky

Bývanie – Nároky a požiadavky

Posudzovaním nárokov na zriaďovanie z hľadiska funkcií a činností v byte i z hľadiska racionalizácie práce a prevádzky bytu sa postupne ujasňujú predstavy o druhoch nevyhnutného nábytku. To podstatne ovplyvňuje veľkosť, tvar i formu predmetov. Súčasný ľahkým dojmom pôsobiaci nábytok je viac-menej...

Posteľ bez kovania

Posteľ bez kovania

Pri navrhovaní tejto postele čerpáme inšpiráciu na blízkom východe. Jej zvláštnosťou je, že nemá žiadne kovanie. Pevnosť zabezpečujú veľmi presné nasúvateľné spoje, čo podmieňuje aj náročnosť výroby. Základným predpokladom úspechu je dobre vybrané a vysušené...

Masívne priečky

Masívne priečky

Potrebujete vytvoriť z jedného priestoru dva, pretože si vaše deti želajú samostatné izby? Vždy sa vynorí otázka nákladov a rekonštrukcie bytu. Vyrieši to ľahká priečka, alebo to musí byť murovaná stena? Najjednoduchšie sa stavia ľahká...

Kuchyňa

Kuchyňa

Je ďalšou hospodárskou súčasťou bytu. O jej dispozičnom riešení i zariadení sa stále veľa polemizuje. Mnohí z nás sa ešte pamätajú na kuchyne našich starých mám, kde sa tak príjemne sedelo, ležalo na „otomane“, kde babička šila...

Bývanie – Mladá generácia

Bývanie – Mladá generácia

Najmladšia generácia už stráca vzťah k týmto tradičným formám bývania, ale pretože o novom poňatí bývania nie je informovaná, prijíma buď formy vžité, alebo v najlepšom prípade si utvára formy svojské – na základe vlastných znalostí. Mnohí...

Bývanie - Súčasné typy bytov

Bývanie – Súčasné typy bytov.

Súčasné typy bytov sú výsledkom nového chápania architektonického priestoru. Týka sa proporcií i usporiadania. Je nesporné, že sa tu uplatňujú iné meradlá a iné zásady než v minulosti. To podmieňuje aj iný prístup k otázke zariaďovania. Súčasná architektúra...

Bytová elektrická inštalácia

Opravujeme a prerábame svoje bývanie

Bytová elektrická inštalácia je k vonkajšej sieti pripojená cez poistky, ktoré sú zvyčajne umiestnené na schodisku alebo v predsieni spolu s elektrometrom, ktorý registruje množstvo odobratej elektrickej energie. V predaji sú dva typy poistiek: tavné a automatické. Lepšie je...