Rekonštrukcia

Renovujeme.sk | Váš online blog o rekonštrukcii bytu

Bývanie - Súčasné typy bytov

Bývanie – Súčasné typy bytov.

Súčasné typy bytov sú výsledkom nového chápania architektonického priestoru. Týka sa proporcií i usporiadania. Je nesporné, že sa tu uplatňujú iné meradlá a iné zásady než v minulosti. To podmieňuje aj iný prístup k otázke zariaďovania. Súčasná architektúra...

Bytová elektrická inštalácia

Opravujeme a prerábame svoje bývanie

Bytová elektrická inštalácia je k vonkajšej sieti pripojená cez poistky, ktoré sú zvyčajne umiestnené na schodisku alebo v predsieni spolu s elektrometrom, ktorý registruje množstvo odobratej elektrickej energie. V predaji sú dva typy poistiek: tavné a automatické. Lepšie je...