REKLAMA


Pivnica

Je dôležitá časť príslušenstva bytu, umiestnená v suteréne. V starých bytoch do nej ľudia ukladali palivo na zimu, brikety, palety,  zásobu zemiakov, zeleniny a ovocia. Používa sa i na prezimovanie niektorých kvetov a uloženie prechodne nepoužívaných športových predmetov, sezónnych vecí a pod. Pretože rozmery pivnice bývajú zväčša veľmi obmedzené, treba pri uskladňovaní postupovať premyslene, ak chceme jej priestor dobre využiť a pritom všetky predmety uložiť prehľadne. Osobitne to platí pre pivnice v novej bytovej výstavbe, kde pivničný  priestor je znížený na minimum.

Pivnica má byť dobre osvetlená, aby sme sa vyhli úrazu. Vetracie okienko nemusí byť veľké, ale prístupné. V lete, keď viac vetráme (aby pivnica dobre vysychala), zabezpečujeme okienko drôtenou sieťkou. V zime ho zase zastierame slamenou rohožou alebo závesom zo starej prikrývky, aby zemiaky a ostatné plody nepomrzli.

Pivnicu upratujeme na jar, keď už v nej nemáme zásoby. Steny pivnice bielime vápnom, čo je najvhodnejšie pri veľkom upratovaní v lete. Z pivnice každoročne odstránime všetky zbytočnosti ako staré debny, prederavené vedrá, kvetináče, staré kufre a pod.

Ak máme v pivnici hlavný uzáver vody a plynu, nesmieme voľný prístup k nim zatarasiť. I dlážku pivnice občas zametáme, pričom ju posypeme mokrými pilinami, aby sa neprášilo.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...