REKLAMA


Poistky sa nesmú opravovať drôtikmi alebo klincom!

Elektrické vodiče v byte sú od elektromeru rozvedené po stenách a stropoch. V starších budovách sú elektrické vodiče vedené v inštalačných rúrkach, ktoré sú uložené v drážkach vysekaných v stenách a zvonku omietnuté. V novších stavbách sa používajú elektrické vodiče s izoláciou z plastov, ktoré sú uložené priamo v omietke.

Osvetľovacie lampy umiestnené napevno sú pripojené na vývody elektrickej inštalácie (zo stropu alebo steny) a iné zariadenia, ako napr. práčka, chladnička, elektrická žehlička, sú pripojené do zásuvky.

Pri využívaní elektrickej energie musíme dodržiavať tieto bezpečnostné zásady:

Nesmie sa:

  1. Používať také elektrické spotrebiče, ktoré by mohli spôsobiť úraz elektrickým prúdom (pri zasunutí zástrčky iskria).
  2. Preťažovať elektrickú sieť zariadeniami s vysokým výkonom. Súčasným pripojením viacerých spotrebičov sa zohrievajú zásuvky, alebo sa často prerušuje prívod prúdu cez poistky. V tomto prípade musíme časť spotrebičov vypnúť a nechať zapnuté iba tie najpotrebnejšie.
  3. Manipulovať vo vypínačoch, zásuvkách, objímkach, ktoré sú pod prúdom, ani sa dotýkať nezaizolovaných koncov vodičov, ktoré sú pod napätím.
  4. Robiť opravu inštalácie elektrických lámp a iných zariadení bez toho, aby sme ich vypli zo zástrčky.
  5. Používať elektrické zariadenia, ktoré nie sú uzemnené; toto upozornenie je v návode na obsluhu.
  6. Dotýkať sa holou rukou lámp, elektrických vodičov, prepínačov, vypínačov, elektrických spotrebičov, keď sme ponorení vo vode (napr. vo vani), alebo dotýkať sa mokrou rukou, keď stojíme bosí na mokrej dlážke.
  7. Držať v ruke zapojenú elektrickú lampu, žehličku, remosku alebo iné elektrické zariadenie a súčasne sa dotýkať vodovodnej alebo kanalizačnej inštalácie.
  8. Nechať bez dohľadu zapojenú spájkovačku, remosku, sušičku alebo iné zariadenie.
  9. Sami si opravovať alebo prerábať elektrickú inštaláciu v byte, ale dáme to urobiť oprávnenému elektrikárovi.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...