REKLAMA


Problémy s kotlom, ktoré odstránite sami

Nastavenie plameňa

Niektoré kotly majú označenú nastavovaciu skrutku, ktorou sa ovláda zapaľovanie. Skrutkou sa nastavuje výška plamienka. Nastavte ju tak, aby plamienok dosahoval iba k sonde tepelného spínača. Nezvyšujte plameň do takej miery, že sa už zdanlivo oddeľuje od dýzy.

 

Tepelný spínač

Keď plamienok zhasína po uvoľnení gombíka generátora iskry, treba vymeniť tepelný spínač. Univerzálny spínač je vhodný pre väčšinu typov kotlov a dostanete ho v špecializovanom obchode. Montáž je jednoduchá. Odkrúťte matice, ktoré držia starý tepelný spínač (vľavo), vyberte ho z rúrkového plášťa a zasuňte tam náhradný spínač (dole).

 

Zablokovaný spínač

Zapaľovanie kotlov s ventilátorom riadi elektronický ovládač. Keď sa ventilátor zapne, ale plyn sa nezapáli, asi je zadretý spínač, ktorý reaguje na tlak vzduchu, takže nereaguje na zapnutie ventilátora. Tento spínač bude asi treba vymeniť, ale skúste kotol naštartovať opätovným pokusom.

 

Nastavenie termostatov

Keď kotol síce naskočí, ale vzápätí zhasne napriek tomu, že máte nainštalovaný izbový termostat aj valcový termostat systému, môžete termostat kotla nastaviť na plný výkon a teplotu v miestnostiach aj teplotu teplej vody ovládať zostávajúcimi dvoma termostatmi. Keď to problém nevyrieši, poraďte sa radšej s odborníkom.

 

Udržujte tlak vody v systéme

Pri uzavretom systéme ústredného kúrenia a ohrevu teplej vody pravidelne kontrolujte, či je tlak vody v systéme podľa odporúčania výrobcu. Pri chladnom systéme udáva tlakomer hodnotu jedného baru, pri horúcom systéme tri bary. Na zvýšenie tlaku doplňte vodu otvorením kohútikov na oboch stranách plniaceho obvodu.

 

Aktivácia tepelnej poistky

Kotly sú vybavené tepelnou poistkou, ktorá systém pri prehriatí odstaví. Kotol sa prehreje, keď sa v uzavretom systéme zníži tlak, alebo v otvorenom systéme prestane fungovať čerpadlo. Chybu odstránite doplnením vody do systému a stlačením štartovacieho gombíka, ktorým kotol opäť zapnete. Keď sa vám to nepodarí, zavolajte odborníka, ktorý vám pomôže.

 

Čo robiť, keď počujete bublať vodu

Keď počujete bublanie vody pri bezpečnostnom ventile uzavretého systému, napumpujte vzduch do expanznej nádržky, ktorá je zvyčajne červená a nájdete ju na zadnej strane kotla. Nájdite vzduchový ventil a bicyklovou pumpou alebo nožnou automobilovou pumpou napumpujte do nádržky vzduch. Tlak vzduchu v nádobe odmerajte tlakomerom na pneumatiky. Musí byť trocha vyšší ako tlak studeného systému, vyznačený na tlakomere kotla, ale nesmie byť vyšší ako tlak za horúca. Správny tlak zabezpečuje správnu funkciu expanznej nádržky.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...