REKLAMA


Radiátory a riešenie problémov s ventilmi

Zablokovaný ventil

Termostatické ventily radiátorov niekedy uviaznu v uzavretej polohe, najmä vtedy, keď sa nepoužívajú pravidelne. Keď chcete uvoľniť vnútorný mechanizmus, opatrne poklopte dreveným alebo gumeným kladivkom na plášť ventilu. Ak sa vám takto nepodarí uvoľniť mechanizmus, odmontujte hlavu senzora. Potom kliešťami uchopte koniec spúšťača ventilu a pohybujte ním jemne hore-dolu, nie nabok, aby sa nepoškodil.

 

Keď nehreje jeden radiátor

Keď v dobre fungujúcom systéme nehreje jeden radiátor, je možné, že je vypnutý ručným ventilom (kolieskom). Skúste, či je ventil celkom otvorený. Keď je tam termostatický ventil, nastavte ho na maximum, aby sa otvoril.

 

Vyradenie radiátora

Pred prečistením upchatého odvzdušňovacieho ventilu alebo pred inou údržbou či opravou radiátora musíte najskôr príslušné výhrevné teleso vyradiť zo systému ústredného kúrenia, aby ním prestala pretekať voda. Najskôr uzavrite ovládací ventil otáčaním v smere chodu hodinových ručičiek až na doraz. Potom odstráňte z ventilu plastový kryt a malým kľúčom alebo kliešťami otáčajte oskou, kým sa dá. Zapamätajte si, koľko otáčok bude treba na jej spätné natočenie, aby systém kúrenia bol opäť dobre vyvážený.

 

Oprava netesnosti bez rozobratia

Voda môže vytekať medzi lôžkom vretena ventilu a vstupnou rúrkou radiátora so závitom. Túto netesnosť môžete opraviť jednoducho nanesením silikónového tmelu. Radiátor nastavte na najvyššiu teplotu, aby pramienok vody vyschol, a naneste tmel. Vytekajúca voda ihneď spôsobí jeho tuhnutie. Tmel pri maximálnej teplote celkom stuhne približne za dve hodiny.

 

Oprava tesnenia

Lacnejšie ventily radiátorov často dobre netesnia pri vretene. Predtým ako ventil vymeníte, môžete sa pokúsiť urobiť tesniacu upchávku, aby ste problém aspoň dočasne odstránili. Ventil uzavrite, odstráňte plastové koliesko a odkrúťte maticu tesnenia pri päte vretena. Okolo vretena oviňte inštalatérsku pásku a zhrňte ju do medzery medzi vretenom a ventilom malým skrutkovačom. Okolo vretena naneste trocha silikónového maziva a maticu aj koliesko nakrúťte na miesto.

 

Oprava Belmontovho ventilu

Netesné Belmontove ventily sa dajú opraviť bez vypustenia vody zo systému ústredného kúrenia. Pri oprave postupujte nasledovne: Odmontujte rukoväť ventilu a potom odkrúťte maticu tesnenia v smere chodu hodinových ručičiek. Maticu odstráňte rýchlo, aby piest ventilu vnútri vyskočil a uzavrel prietok vody. Vreteno vyberte a vymeňte okrúhle tesnenie (môže byť červené alebo zelené, podľa toho, aký starý je model ventilu) za nové tesnenie rovnakej farby. Ventil opäť zakrúťte na miesto.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...