REKLAMA


Rekonštrukcia kúpeľne – čo by ste mali vedieť skôr ako začnete

Pred tým, ako sa pustíte do nákupov a samotnej rekonštrukcie, musíte vedieť, čo od novej kúpeľne očakávate a kto vaše predstavy zrealizuje.
Vopred si ujasnite, čo v novej kúpeľni chcete: vaňu alebo sprchovací kút. Má byť jej súčasťou práčka alebo toaleta? S predstihom myslite aj na výber zhotoviteľa, ktorý rekonštrukciu vykoná. Zaujímajte sa o referencie. Oslovte aj známych. Tí vám určite neodporučia firmu, s ktorou neboli spokojní. Nezabudnite na zmluvu. Dbajte na to, aby v nej bol uvedený rozsah prác, cena, čas plnenia a špecifikácia použitého materiálu. Nesmú chýbať ani zmluvné pokuty v prípade omeškania zhotoviteľa pri odovzdaní diela. Celková cena má zahŕňať cenu za práce, stavebný materiál, ale aj náklady na dovoz materiálu a odvoz odpadu. Dodatočne môže zhotoviteľ cenu zvýšiť len po vašom písomnou odsúhlasení.
Ak plánujete demontážne a búracie práce robiť sami, za prenájom kontajnera na stavebný odpad zaplatíte od 100 do 200 eur za deň.
Ak pri rekonštrukcii budete meniť len rozvody, obklady a sanitárne prvky, nemáte voči stavebnému úradu ohlasovaciu povinnosť. O stavebné povolenie ste povinní požiadať, ak budete realizovať zásahy do nosných konštrukcií. V tomto prípade musíte k žiadosti priložiť okrem iných aj statický posudok. V rámci zachovania dobrých vzťahov oboznámte susedov s priebehom rekonštrukcie.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...