REKLAMA


Signalizačná inštalácia

Inštalácia bytových signalizačných zariadení nie je zložitá. V novších bytoch je inštalovaná centrálna nízkonapäťová signalizačná inštalácia s napätím  6 V, na ktorú sú pripojené bytové zvončeky.

V starých budovách alebo rodinných domoch sa nízke napätie získava z transformátora, ktorý je pripojený na elektrickú 220 V sieť. Transformátor je zariadenie, ktoré premieňa vstupné napätie 220 V, na výstupné napätie 4,5 až 8 V. Môžeme si ho kúpiť v elektropredajniach. Na dvoch stranách telesa transformátora sú svorky na pripojenie elektrických vodičov. Na jednu stranu (podľa označenia na transformátore) pripojíme dvoma vodičmi transformátor na sieť s napätím 220 V a na druhú stranu, kde sú tri svorky, podľa toho, či chceme získať 4,5, 6 alebo 8 V, pripojíme signalizačnú inštaláciu (spôsob pripojenia je označený na transformátore).

Do svoriek na obidvoch stranách vložíme odizolované a jemným šmirgľovým papierom očistené konce vodičov a skrutkami ich pripevníme. Odizolovaná časť vodiča musí byť celá zasunutá do svorky a nesmie vyčnievať z transformátora.

Keď chceme, môžeme si urobiť aj signalizačné zariadenie nezávislé od mestskej elektrickej siete. V tomto prípade zdrojom prúdu bude akumulátor s napätím 6 V alebo tri suché 1,5 V batérie zapojené do série (za sebou), čím dosiahneme výsledné napätie 4,5 V. Schéma elektrickej inštalácie zvončeka je jednoduchá a skladá sa z troch základných častí: tlačidla umiestneného mimo bytu, zvončeka alebo gongu, batérií alebo transformátora umiestneného v byte. Pripojenie zvončeka alebo gongu spočíva v pripojení (priskrutkovaní) dvoch nízkonapäťových vodičov na dve svorky, ktoré sú na telese zvončeka alebo gongu. Keď vešiame gong, musíme dbať, aby bol pripevnený presne zvislo, lebo ináč nebude fungovať. Ak v byte bývajú staršie osoby, ktoré ruší ostrý zvuk zvončeka alebo ktoré dobre nepočujú, môžeme (okrem zvončeka alebo gongu) pripojiť k zvončeku paralelne signalizačnú 6 V žiarovku, alebo zvonček nahradiť signalizačnou žiarovkou. Pri zvonkovom signáli súčasne zasvieti žiarovka, alebo môže namiesto zvončeka zasvietiť iba žiarovka. Žiarovku si kúpime s objímkou, ktorú pripojíme k inštalácii. Konštrukcia zvončekov je veľmi jednoduchá. Hlavné časti zvončeka sú: elektromagnet, kotvička, prerušovač a plechový gong.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...