REKLAMA


Skladovanie a likvidácia farby

Namáčacia nádobka

Odlievanie farby do menšej nádobky pri natieraní je výhodné, lebo je ťažké držať v ruke celú plechovku. Keď máte v nádobke menšie množstvo farby, jej náhodné prevrhnutie nespôsobí väčšiu škodu. Pri malej nepozornosti neprídete hneď o všetku farbu. Okrem toho malá nádoba má ďalšiu výhodu. Keď štetec naberie nečistotu, neznečistíte farbu v celej plechovke. Nádobku, v ktorej držíte farbu, vyložte alobalom, spomalí usadzovanie a zasychanie farby na jej dne.

 

Zaschnutie povrchu farby

Zasychaniu povrchu farby v plechovke zabránite tak, že na hladinu farby položíte kus alobalu. Viečko použite ako šablónu, z hliníkovej fólie vystrihnite kruh, ktorý jemne pritlačte k hladine farby, aby ste z nej vytlačili vzduch.

 

Dokonalé utesnenie plechovky farbou

Pred odložením obráťte plechovku s farbou na chvíľu hore dnom. Farba zatečie okolo viečka, vytvorí vzduchotesný uzáver a na povrchu farby sa nevytvorí zaschnutá kožka. Plechovku s farbou ukladajte v pôvodnej polohe.

 

Opatrne s odpadom

Štetce a valčeky znečistené farbami riedenými vodou pred umývaním vytrite dosucha, aby sa do odpadovej rúry spláchlo čo najmenej farby. Šetríte tým životné prostredie. Chemické riedidlá a nimi riedené farby nikdy nevylievajte do odpadu. Takéto zvyšky uskladnite v uzavretej plechovke a odneste ich do zberne škodlivého odpadu. Poraďte sa na odbore životného prostredia príslušného mestského alebo obecného úradu, kde vo vašom okolí sa nachádza najbližšia zberňa škodlivého odpadu.

 

Vyčistenie náradia

Po skončení maľovania farbou riedenou vodou vytlačte zo štetcov a návlekov valčeka novinovým papierom čo najviac farby. Tieto nástroje potom premyte silným prúdom tečúcej vody, aby sa vymývaná farba čo najviac zriedila.

 

Skladovanie zvyškov farby

Malé množstvo farby vydrží lepšie, keď ho uskladníte v pohári so závitovým uzáverom. Veľkosť pohára vyberte podľa množstva farby, aby v ňom zostala čo najmenšia vzduchová medzera. Hrdlo pohára pred naplnením potrite troškou vazelíny, aj keď sa znečistí farbou, viečko neprischne. Nezabudnite poháre pred uskladnením zreteľne označiť.

 

Ako ušetriť recykláciou riedidla

Môžete ušetriť aj recykláciou riedidla, ktoré ste použili na vymývanie štetcov a valčekov. Riedidlo nechajte odstáť, kým sa v ňom zvyšky farby neusadia, a čisté riedidlo zlejte cez sitko do fľaše. V budúcnosti ho budete môcť znovu použiť. Fľašu s riedidlom pred uskladnením zreteľne označte. Nepotrebné zvyšky farby a plechovku odovzdajte v zberni škodlivého odpadu.

 

Precedenie farby

Keď je vo farbe nejaká nečistota alebo zaschnuté kúsky farby, upevnite okolo okraja plechovky kus starej silonovej pančuchy. Štetec namáčajte cez pančuchu, tak sa vám naň dostane iba čistá farba. Cez silonovú pančuchu môžete farbu aj precediť pri prelievaní do čistej nádoby po ukončení práce.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...