REKLAMA


Sprchy – Výber vhodnej inštalácie

Minimálna montáž

Keď chcete mať doma sprchu s minimálnou montážou, kúpte si vaňovú a sprchovú armatúru, namontujte ju namiesto doterajších vaňových kohútikov a sprchujte sa vo vani. Sprchy s termostatom sú drahšie ako obyčajné, ale zabraňujú náhlym zmenám teploty vody. Prúd vody zo sprchy bude dostatočne silný, keď sa zásobník vody nachádza vo výške aspoň 1 m nad ružicou sprchy. Keď je zásobník nižšie, budete potrebovať čerpadlo, ktoré zvýši prietok vody, aby ste dosiahli dostatočne silný prúd na sprchovanie.

 

Bezpečná teplota

Pre vlastnú bezpečnosť namontujte k ručnej sprche zariadenie, ktoré zabráni obareniu horúcou vodou. Je to valček naplnený voskom, ktorý sa pripojí k batérii a ktorý pri zvýšení teploty ihneď uzavrie vodu. Montáž je veľmi jednoduchá. Valček sa namontuje medzi batériu a hadicu sprchy.

 

Nádrž vyššie?

Umiestnenie zásobníka studenej vody do väčšej výšky zvýši prietok vody, ale toto riešenie je vhodné iba v prípade, že chcete nádrž vymeniť, alebo prerábate podkrovný priestor. Inak je jednoduchšie použiť sprchové čerpadlo.

 

Elektrická alternatíva

Môžete si urobiť aj elektrickú sprchu. Táto je napájaná prívodnou rúrkou z vodovodného rozvodu. Najsilnejšie jednotky majú príkon vyšší ako 10 kW. Elektroinštalačné práce si dajte urobiť kvalifikovanému odborníkovi! On vám urobí pre elektrickú sprchu príslušný sieťový obvod s ističom podľa platných bezpečnostných predpisov. Sprchu môžete umiestniť nad vaňu alebo do sprchovacieho kúta.

 

Prístup k sifónu

Keď namontujete sprchovú vaničku, bude prístup k jej odpadovej rúre a sifónu ťažký. Odpadová rúra sa môže upchať, lebo pod sprchou si ľudia umývajú aj vlasy. Dobrým riešením je použitie lapača nečistoty, ktorý sa jednoducho vyberie po odstránení mriežky.

 

Zvýšenie tlaku vody

Keď chcete zvýšiť prietok vody sprchou, ktorá je napájaná zo zásobníka studenej vody a ohrievača, namontujte si nízkonapätové čerpadlo a zmiešavací ventil. Čerpadlo umiestnite vo bezpečnej vzdialenosti od sprchového kúta či vane.

 

Zmiešavacia armatúra

Pre sprchovacie  kúty je najvhodnejšia termostaticky ovládaná zmiešavacia armatúra namontovaná na stenu. Pripojí sa jednoducho na prívod teplej vody do kúpeľne. Termostat zabráni náhlym zmenám teploty vody v sprche a nehrozí, že sa pri sprchovaní obaríte horúcou vodou.

 

Manuálne batérie

Keď sa rozhodnete pre lacnejšiu manuálnu zmiešavaciu batériu, musíte nainštalovať prívod studenej vody priamo zo zásobníka. To zabezpečí, aby sa prietok studenej vody v sprche neznížil, keď niekto v dome otvorí kohútik studenej vody. Inak by zo sprchy tiekla horúca voda.

 

Kontrola škárovania

Po inštalácii sprchy nad vaňu sa presvedčite, či je dobre utesnená medzera medzi obkladačkami na okolitých stenách kúpeľne a okrajom vane. Pri sprchovaní steká voda po stene a pri netesnostiach by ste mohli spôsobiť zaplavenie priestorov pod vaňou a podlaha by začala mokvať.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...