REKLAMA


Staršie osoby v byte

Starší ľudia, či už žijú v spoločnej domácnosti so svojimi deťmi, alebo vo vlastnom byte, či ako manželské páry, majú na bývanie svoje nároky, vyplývajúcej jednak z dlhoročných návykov na určitý spôsob života a jednak zo zdravotného stavu. Tieto nároky sa uplatňujú aj pri zmene podmienok bývania. Je preto správne ponechať im dostatočnú mieru súkromia a možnosť prispôsobiť bytové prostredie svojim požiadavkám, zvykom a záľubám. Pretože niektoré z ich návykov pôsobia ako faktory konzervujúce určité prežité spôsoby života a správania, vyžadujú si od ostatných značné pochopenie. Sťažená pohyblivosť si vynucuje prispôsobené prostredie a zariadenie bytu.

Záľubu vo farebnosti, charakteristickú pre mladých, vo vyššom veku vystrieda uprednostňovanie pokojne pôsobiacich predmetov, cit pre krásu prírodných materiálov, kresbu dreva a iné. Zmena farebnosti a textilu je ľahko uskutočniteľná a má byť nenásilná. V procese bývania každej domácnosti i jednotlivca býva zväčša postupná. Väčšie problémy sú zo zmenami v nábytkovom zariadení, najmä ak je to nevyhnutné zmenou bytových podmienok. Staršie osoby sa neradi zbavujú predmetov, s ktorými dlhé roky žili a na ktoré si zvykli. Chcú i v novom prostredí mať aspoň tie z nich, ku ktorým ich viaže citový vzťah. Statické a priam výtvarne riešené nábytkové steny sú takmer nepoužiteľné.

Úpravy by mali byť čo najjednoduchšie a čo najmenej nákladné. Pri skriňovom nábytku stačí výmena podnožia, ktorý by sa malo predávať ako súčasť stavebnicových nábytkových systémov. Pohodlné kreslá s väčšou výškou sedenia, menším sklonom a dobre tvarovanými operadlami, ako aj väčšie lôžka s regulovateľným sklonom pre rozličné polohy tela by mali byť samozrejmou súčasťou sortimentu. Mali by byť zastúpené i rozličné typy stolíkov k lôžku, stolíky na kolieskach aj skrinky, s ktorými s ľahko manipuluje pri upratovaní alebo ak ich potrebujeme presunúť ku kreslu, stolu či posteli. Samozrejme aj práce spojené s upratovaním a údržbou bytového zariadenia a celá prevádzka domácnosti by mali byť čo najviac uľahčené. Pod nábytkom s vysokým podnožím sa ľahšie umýva zem, a postele s väčšou výškou lôžkovej plochy sa ľahšie poustielajú.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...