REKLAMA


Stropné obklady z alu-profilov

Vysoké stropy v starších bytoch sa priam núkajú na dekorácie. Čarovne a veľmi elegantne pôsobia polkruhové klenby. Spolu s kruhovými stĺpmi a tienidlami potláčajú pravouhlé tvary miestnosti. Architektonický zásah dodá pochmúrnemu prostrediu nový vzhľad. Dlhé chodby nepôsobia tunelovite, ale skôr ako arkády, ktoré pozývajú na prechádzku. Zvlášť príjemne pôsobí nepriame osvetlenie klenby. Medzi bočnými podpornými nosníkmi sú uložené kruhové hliníkové profily ako nosná konštrukcia pre sadrokartónové dosky.

Predpokladom úspešného napodobenia tohto podobného príkladu sú remeselné skúsenosti a vhodné nástroje. Najmä na výrobu zakrivených tienidiel zo sadrokartónu je potrebné dostatočné množstvo stolárskych zvierok a kotúčová píla. Pozdĺžne zárezy umožnia dosku zakriviť. Zlepenie dvoch vrstiev zakrivených sadrokartónových dosiek dostatočne stabilizuje tvar a spevní tienidlá. Alternatívne sa tienidlá dajú vyrobiť z polystyrénu.

Stropné obklady z alu-profilov

Náradie:

Skladací meter, ceruzka, vodováha, špachtľa, plstený valec, príklepová vŕtačka, elektroskrutkovač, štetec na radiátory, T-stojka vlastnej výroby, kotúčová píla.

Materiál:

Hobľované laty 4,8 x 2,4 cm, drevotrieskové dosky hrúbky 10 mm/15 cm šírky (2 ks na každú stranu), hranolčeky so skosenou hranou 5 x 5 cm, hliníkové podhľadové profily, hliníkové nosné ohnuté profily, hmoždinky, skrutky, závesné háky, spájacie spony, spájacie plechy, sadrokartónové dosky, škárovacia malta, základný náter, disperzná farba, profily z polystyrénu.

 

 1. Na bočné steny do plastových hmoždiniek priskrutkujeme nosné konzoly z drevotrieskovej dosky a hranolčekov.
 2. Šikmo zrezaný hranolček nám poslúži ako podklad pre osadzovacie hliníkové lišty. Uhol skosenia hranolčeka musí zodpovedať uhlu okraja klenby.
 3. Do osadzovacích líšt vložíme z výroby ohnuté hliníkové priečle v odstupoch maximálne 75 cm.
 4. Takisto v odstupoch maximálne 75 cm priskrutkujeme na strop závesné háky s rektifikačnými prvkami a spájacou sponou pre hliníkové profily.
 5. Zakrivené priečle uchytávame v najvyššom bode oblúka priamo na závesné háky alebo pomocou zaveseného pozdĺžneho profilu. Stlačením svoriek nastavíme správnu dĺžku závesného háka.
 6. Na oblúkové priečle osadíme pomocou spojovacích svoriek pozdĺžne nosníky na uchytenie sadrokartónových dosiek.
 7. Nosná podhľadová konštrukcia je hotová a môžeme začať s obkladaním stropu. Odstupy pozdĺžnych nosníkov sú asi 30 cm.
 8. Sadrokartónové dosky pred ohýbaním navlhčíme. Opornou T-stojkou z hranolčekov alebo špeciálnou stojkou z obchodu pridŕžame dosku ohnutú na strope a priskrutkujeme ju priamo do hliníkových profilov.
 9. Na bočné nosné konzoly priskrutkujeme ďalší hranolček, ktorý slúži ako doraz a upevňovacia lata na vopred pripravené oblé tienidlá.
 10. Do oblúkových tienidiel namontujeme halogénové alebo neónové svietidlá na nepriame osvetlenie stropnej klenby. Pripravené dielce priskrutkujeme zospodu do upevňovacej laty 3,5-4 mm hrubými skrutkami do drevotriesky (Spax), dlhými 60-70 mm.
 11. Hlavy skrutiek a škáry zatrieme škárovacou maltou a vyhladíme, prípadne obrúsime.
 12. Nanesením základného materiálu a stierky pripravíme stropnú klenbu a tienidlá pre maľovku.

 

Zavesený medzistrop

 1. Rám z hliníkových profilov preberá pri tomto variante zaťaženie od závesných hákov.
 2. Z drevotrieskovej dosky si vyrobíme podporu, pričom oblúk vyrežeme tak, aby pritláčal dosky v najvyššom bode klenby. Dosky pripevňujeme skrutkami od stredu k okrajom.
 3. Vo vlhkých miestnostiach musíme zabezpečiť dobré vetranie zadnej strany dosiek. Na navlhnutom strope sa tvoria plesne. Dvojnásobné podbitie stropu umožní dostatočné vetranie. V okolí sprchy a vane sa palubové dosky či panely osadzujú výlučne zvisle, aby v drážkach neostávala voda, ktorá sa nemôže odpariť, dosky napučia a obklad sa vyduje.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...