REKLAMA


Upevňovanie predmetov na stenu

Spôsob vešania osvetlenia, zrkadiel, obrazov, závesných skriniek na stropy a steny volíme podľa hmotnosti predmetov. Pre obrazy postačia ihlové háčiky, ktoré držia len v omietke. Nástenné skrinky so značným zaťažením musia byť zavesené na celej hrúbke priečky a ukotvené na druhej strane na podložku z páskovej ocele. Pred zatĺkaním alebo vŕtaním do steny, musíme dať pozor, aby sme nepoškodili elektrickú alebo vodovodnú inštaláciu. V špáre, ktorá je zle vyplnená maltou, klinec zle drží, a preto do medzery vložíme drevenú triesku namočenú do sadrovej kaše. Namiesto triesky sa dá použiť aj novinový papier, gáza alebo vata namočená v sadre. Klinec sa do steny musí zaraziť skôr, ako sadra stvrdne.
Osadzovanie na zapustené klátiky je pomerne pracné, preto dávame prednosť hmoždinkám. Stropné svietidlá však majú byť zavesené na zapustenom klátiku. Pre klátik so skosenými bokmi vysekáme otvor, dobre ho navlhčíme a asi do 1/3 vyplníme sadrou. Do sadry sa klátik zasadí tak, aby jeho predná plocha bola v rovine s omietkou. Hák sa do klátika nesmie zašróbovať skôr, ako sadra stvrdne.
Najjednoduchšie sa predmety vešajú pomocou hmoždiniek z plastických hmôt, ktoré sa v stene i v mäkkých materiáloch pevne ukotvia, takže môžu byť namáhané. Vŕtané otvory musia zodpovedať priemeru hmoždinky. Pri vŕtaní do steny elektrickou vŕtačkou s vidiovým vrtákom sa nemá vŕtať väčšia rýchlosť ako 800 otáčok za minútu.
Ľahšie predmety sa na stenu s hladkým povrchom môžu prilepiť.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...