REKLAMA


Viete čo robiť po záplave domu?

Prírodné katastrofy môžu spôsobiť zmätok vo vašom dome. Jednou z najhorších prírodných udalostí je zaplavenie. Či už spôsobené prirýchlo topiacim sa snehom alebo búrkou, následky záplavy sú závažné, veď okrem hmotnej škody hrozí po záplavách šírenie infekčných ochorení.

Najdôležitejšia vec je vaša bezpečnosť.

Ak nie je narušená statika nehnuteľnosti a je bezpečné pohybovať sa v dome, alebo zaplavenom byte mali by ste dodržiavať tieto opatrenia:

Noste ochranné oblečenie, alebo aspoň oblečenie s dlhým rukávom, gumové rukavice nepremokavú obuv.
Pred vstupom do zaplaveného domu je potrebné posúdiť poškodenie elektrického vedenia a plynovej prípojky.
Skontrolujte stropy a podlahy, či nevykazujú znaky poškodenia konštrukcie nehnuteľnosti. Vypnite všetky elektrické, plynové i vodovodné prípojky.

Flood
Odčerpajte vodu čerpadlom a odstráňte nánosy bahna a naplavenín. Odstráňte tiež koberce, plávajúcu podlahu aby ste zabránili šíreniu baktérií a plesní a dezinfekčným prostriedkom vyčistite podlahy. Pre urýchlenie vysušenia stien premočené múry a omietky zbavte tapiet a obkladov.
Vodou čiastočne poškodený nábytok odtiahnite od stien, aby dochádzalo k prúdeniu vzduchu a vysušte ho. Predídete tak vzniku drevokazných húb a plesní. Ale čalúnený nábytok, nábytok z drevotriesky sa vám nepodarí zachrániť – ten rovno vyhoďte.
Vetrajte a vykurujte priestory aby sa steny vysušili. V prípade napadnutia stien plesňami, tieto nikdy mechanicky neodstraňujte, ale ošetrite ich protiplesňovými prípravkami.
Pri upratovaní používajte vždy ochranné pracovné pomôcky a dezinfekčné prostriedky. Dbajte na zvýšenú hygienu.
Nezabudnite si škodu zdokumentovať fotografiami, alebo videonahrávkou pre potreby poisťovne. Ak je to možné poškodené veci uchovajte do príchodu pracovníka poisťovne.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...