REKLAMA


Vypustenie vody zo systému

Uzavretie prívodu vody

Pred opravami musíte vypustiť vodu z celého kúrenia. Pri otvorenom systéme najskôr vypnite kotol ústredného kúrenia. Potom zatvorte prívod vody do vykurovacieho okruhu kohútikom na prívodnej rúrke v expanznej nádrži. Keď systém ústredného kúrenia nemá kohútik, priviaže rameno plaváka k latke položenej na nádržku, aby ventil neprepúšťal vodu.

 

Vypustenie vody zo systému

Vytekanie vody urýchlite vpustením vzduchu do systému. Nájdite výpustný kohútik v najnižšom bode systému a pripojte k nemu hadicu na odvedenie vody. Otvorte kohútik a postupne otvárajte odvzdušňovacie ventily jednotlivých radiátorov. Začnite na najvyššom poschodí a pokračujte smerom dole.

 

Plnenie od dna

Pri opätovnom napĺňaní systému vodou uzavrite výpustný kohútik a všetky odvzdušňovacie ventily. Vodu napúšťajte do expanznej nádrže, kým sa celý systém nezaplní. Celý systém ústredného kúrenia odvzdušnite – začnite nižšie umiestnenými radiátormi a postupujte smerom hore.

Potrubie ústredného kúrenia dôkladne prepláchnite. Vodu dva až trikrát vypustite a opäť napustite. Po konečnom napustení vody do systému zapnite kotol a nechajte vodu 

Potrubie ústredného kúrenia dôkladne prepláchnite. Vodu dva až trikrát vypustite a opäť napustite. Po konečnom napustení vody do systému zapnite kotol a nechajte vodu cirkulovať. Odvzdušňovanie opakujte po niekoľko dní, aby ste vypustili všetky vzduchové bubliny, ktoré vznikli teplom.

 

Dôkladné prečistenie

Do vody môžete pridať špeciálny čistiaci prípravok, ktorý uvoľní všetku nečistotu v potrubí a v radiátoroch. Zatvorte prívod vody do expanznej nádrže. Výpustným ventilom vypustite asi dvadsať litrov vody zo systému. Nalejte do vody čistiaci prostriedok a opäť otvorte prívod, aby sa systém doplnil na pôvodnú úroveň. Takto prevádzkujte ústredné kúrenie asi týždeň. Potom vodu vypustite a naplňte systém čistou vodou. Potrubie ani radiátory by po tomto dôkladnom prečistení už nemali upchávať nijaké nečistoty a systém by mal spoľahlivo fungovať.  

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...