REKLAMA


Zariadenie bytu a jeho úpravy

Dobrý štandard bývania má zaisťovať osobné potreby človeka. Zariadiť byt tak, aby vyhovoval všetkým užívateľom, nie je tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Musí vyhovieť sezónnym zmenám, záujmovej činnosti i odpočinku za najpriaznivejších okolností. Uvedeným podmienkam byt vyhovie len vtedy, ak je dispozičné riešenie bytu a zariadenia v súlade. Splnenie takých požiadaviek nie je jednoduché, lebo obsahuje kritéria ekonomické, technické, organizačné, hygienické, estetické a psychologické. Ak sú v byte vychovávané deti, treba pripomenúť aj kritériá modernej pedagogiky.
Dobré bývanie môže pôsobiť na človeka podnetne, v dobre zariadenom byte sa príjemne žije i pracuje. Podľa veľkosti bytu, počtu jeho obyvateľov, ich životných návykov je možné rozhodnúť o druhu a spôsobu zariadení. Rozdiel je aj v tom, či si byt zariaďujú novomanželia alebo starší manželia.
Byt sa skladá z účelových a obytných miestností. Z hľadiska súčasných názorov môžeme za komfortnejší považovať byt s bohatým príslušenstvom a dostatkom účelových miestností, ako byt zariadený síce luxusne ale neúčelne. Dôležitými zariaďovacími predmetmi obytných miestností je predovšetkým nábytok rôzneho druhu, technické zariaďovacie predmety (osvetlenie) a vybavenie (zariadenie v kuchyni, televízor atď).

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...